Med pasienter som innsats

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Kjære styremedlemmer i Sykehuset Innlandet.

Dette vil jeg skal gjennomgås til neste styremøte i helseforetaket. Jeg kan ikke unngå å tenke på at det bedrives et høyt spill, med pasientene som innsats. Og ber om en skriftlig tilbakemelding.

Hva er viktigst i «bestillingen» dere har fått, – innsparingene eller helsetilbudet?

Som dere allerede vet, – vi kjenner på sterk uro her på Granheim. Vi er bekymret, fordi vi opplever at dere ikke tar vår trygghet og sikkerhet på alvor. Vi er ikke i tvil om at dere vet hva dere gjør.

Vi vet også at dere gambler – ikke på egne – men på våre vegne. Og vi vet at følgene av vedtak dere fatter, vil medføre økt risiko for oss lungesyke. Vi er bekymret for neste trekk. Vi har bange anelser om hva som kommer til å skje videre.

Før jeg fortsetter, gjentas følgende «worst case» scenario:

Dere planlegger et stort, nytt og velutstyrt fellessykehus, som dere sier skal inneholde langt bedre tjenester og høyere kompetanse enn dagens tilbud.

Men hva er det som i realiteten skjer: Umiddelbart, etter vedtak om lokalisering og nybygging, starter arbeidet med nedskalering/betydelig reduksjon av funksjoner og kapasitet.

Med dette som bakteppe er det nærliggende å spørre; – tør dere virkelig kalle dette forbedring?

I mellomtiden er vårt eget Lungesykehus rasert, og det er sannsynligvis for ressurskrevende/ kostbart å sette i drift igjen når man ser behovet melde seg. Landet får en plass mindre å være med bred faglig styrke. Dette er for oss sterke og alarmerende usikkerhetsmomenter, som vi gjerne vil vite om er tatt med i beregningene.

Det vi vet om foretaksmodellen er basert på NPM, og at den bunner ut i sentralisering og fokus på bunnlinje. Og vi vet at sistnevnte – til syvende og sist – vil veie tyngst.

Med dette som bakteppe er det nærliggende å spørre; – tør dere virkelig kalle dette forbedring? Vi håper styret har ydmykhet nok, til å forvalte det ansvaret dere har til beste for pasientene i hele landet. 300000 har bruk for et lungespesialsykehus pr. nå.

Kan du kjære styreleder, med hånden på hjertet gå god for dette?

Det helhetlige tilbudet dere jobbet ut fra, er allerede vingeklippet og forsvarligheten reduseres bit for bit. Dette mens vi venter på Mjøssykehuset ... ... og hvor lenge må vi vente?

Koste hva det koste vil for ansatte og lungesyke pasienter, – her gjør man alt man kan for å realisere en allerede vaklende og kunstig konstruksjon.

Hvorfor forstår dere ikke vår bekymring?

I stedet for å se på oss som plagsom støy, bør dere kanskje ta vår bekymring på alvor. Dere har nok svaret på mye. – Men når dere bevisst tilpasser virkeligheten til strategien, i stedet for strategien til virkeligheten, så må det være lov å rope et varsku.

Jeg låner et sitat fra ordfører i Averøy:

« I hvilken annen bedrift kan ledere stå fram med påstander, som lett lar seg avkle som feilaktige, men likevel hardnakket holde fast ved dem? Ja, endatil gå offentlig ut, og si at man fortsatt har full tillit til de som framsatte dem.»

Vi fatter bare ikke hvis dere, med kvikk-fiks løsninger, velger å ofre tilbudet på Granheim lungesykehus og tør gå god for den dramatiske utviklingen vi nå ser konturene av. – Vår bekymring er blant annet basert på at vi ikke vet hva vi går til, men vet altfor godt hva vi er i ferd med å miste.

Selv hvor suveren man oppfatter egen innsikt og kompetanse, så kan det kanskje være verd å lytte – og også vise en porsjon ydmykhet – når ca. 4000 underskrifter kjemper for Granheim Lungesykehus.

Vi lever i håpet, og gir ikke opp.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken