Viktig å beholde og utvikle kompetansen

Av
DEL

MeningerStyremøteforslaget om å ta ned 57 senger, derav 20 senger i Divisjon Elverum- Hamar er vedtatt i Sykehuset Innlandet.

Våre medlemmer opplever allerede en effektiv og hektisk arbeidshverdag. Derfor skaper vedtaket mye bekymring hos oss divisjonstillitsvalgte for Norsk Sykepleierforbund (NSF). Konsekvensene av de vedtakene som fattes høyt oppe i systemet vil ramme den enkelte sykepleier i møte med pasienten.

Vi møter stadig diskusjoner over hva som er «god nok» pasientbehandling og sykepleie. Skal økonomien og innsparingstiltak gi oss så stramme vilkår og lite folk på jobb slik at man skal utføre kun «god nok» behandling og sykepleie?

Vi møter diskusjoner om hva som er kvalitet, og hva som er service. Den enkelte sykepleier ønsker å utøve god sykepleie, som imøtekommer den enkelte pasientens behov. Det er avhengig av både kvalitet og service.

Kan de som fatter vedtak også fortelle oss hva vi skal slutte med? Er det de ekstra fem minuttene man bruker på å informere pasient og pårørende?

Er det det ekstra vannglasset man henter til pasienten fordi han eller hun ønsker seg kaldt vann til tablettene? Den ekstra turen innom et pasientrom fordi du er urolig for hvordan det egentlig står til? Erfaringsvis utgjør disse små tingene en stor forskjell for pasient og pårørende og gir en følelse av trygghet og ivaretakelse.

Alle ansatte har et ansvar for å forholde seg til den økonomiske situasjonen, og utføre jobben så kostnadseffektivt som mulig, men pasientens behov for sykepleie må komme først. Det ansvaret har vi påtatt oss i kraft av vår autorisasjon. Å legge til rette for at dette skal være mulig, er et ansvar som tilligger systemet.

Styreleder Anne Engers uttalelse på onsdagens styremøte om at «folk må heller slutte hvis de ikke orker å forandre seg litt», var meget uheldig, noe hun selv innrømmer i etterkant. Hun sier også i etterkant at «Jeg vet at de ansatte jobber særdeles samvittighetsfullt, og at de stadig utvikler måten de jobber på», noe hun har helt rett i.

Vår opplevelse er at sykepleiere i divisjon Elverum- Hamar har vært igjennom mange omstillingsprosesser, og vil fortsatt være med i mange flere. Vi mener at nøkkelen til å få til dette er å verdsette hver enkelt sykepleiers kompetanse, og den jobben de gjør. Om folk ønsker å finne seg et annet arbeid så betyr det et tap for Sykehuset Innlandet. Vi står ovenfor en sykepleiemangel som er stadig økende. I tillegg står vi ovenfor en økende mangel på spesialsykepleiere, spesielt innenfor anestesi, operasjon og intensiv. Denne spesialkompetansen er helt nødvendig på et sykehus, der inntekter er basert på hvor mange pasienter man klarer å behandle. Andre fagområder mangler også spesialsykepleiere.

Vi divisjonstillitsvalgte i NSF vil følge tett på organiseringen framover, vi skal delta i omstillingsprosessene og sørge for at våre medlemmer blir ivaretatt i forhold til lov og avtaler. Det må være et mål i disse prosessene at fagmiljøene opprettholdes svært gode, slik at pasientene får den beste sykepleie og behandling, og ikke bare det udefinerbare «godt nok». Å beholde og utvikle kompetanse vil være en nøkkelfaktor i dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags