Blir de ansatte med til Moelv?

Pendling: Det blir dyrt for dem som eventuelt må pendle fra Elverum til det planlagte Mjøssjukehuset.

Pendling: Det blir dyrt for dem som eventuelt må pendle fra Elverum til det planlagte Mjøssjukehuset.

Av
DEL

Meninger
Igjen er debatten i gang om nytt sykehus, hvor det skal ligge, innsparinger, underskudd og offentlig økonomi. Nye omorganiseringer settes i gang før den forrige nær sagt er påbegynt. Det snakkes om store innsparinger, bedre pasientsikkerhet og pasientbehandling om funksjonene samles ved Mjøsbrua. Ingen tenker på at reisen for alle øst og sør for Løten, samt Østerdalen får en time lenger å kjøre. Det spiller for så vidt liten rolle, da de fleste av oss heldigvis sjelden må oppsøke sykehuset, men selv har jeg flere ganger kjent på at de fem kilometerne hjem fra sykehuset i Elverum er mer enn langt nok etter operative inngrep. Pasientene sendes nå hjem fra sykehuset veldig tidlig i tilhelingsfasen og det kjennes.

En ting er lengre reisevei for pasientene, men ingen nevner de ansatte. Som mangeårig pendler vet jeg hva det koster både fysisk og ikke minst økonomisk å ha lang arbeidsvei.

Særlig økonomisk vil sykehusansatte som eventuelt tvangsflyttes fra Elverum til Moelv, merke dette meget godt. Spørsmålet er om de har økonomi, tid og vilje til det? Hvordan vil et nytt sykehus uten medfølgende spesialkompetanse fungere?

En sykehusansatt reduserer altså bruttolønna si dramatisk

Ved å gå inn på Google finner man ut at per dato vil pendlere tur retur Elverum-Moelv med dagens priser, tall og regler måtte betale kr 210 per dag i bompenger. Samme søkemotor viser at å kjøre en VW Polo, en bil til kr 400.000 koster, kr seks per km. Offentlig ansatte i turnus arbeider ca 220 dager per år. Bare i bompenger blir utgiften kr 46000 per år. Avstand tur/retur Elverum-Moelv er 120 km. Tilsammen 26000 km per år.Sykehusansatt med VW Polo får en netto utgift bom/bil på kr 180000 per år, brutto ca kr 234.000. Til fratrekk fra forannevnte nettoutgift til pendling kommer netto skattereduksjon for utgifter til bom og bruk av egen bil kr 13.500 per år. Denne summen reduseres år for år grunnet stadig endrede skatteregler.

En sykehusansatt reduserer altså bruttolønna si dramatisk og sitter igjen med vesentlig mer fritid, bedre helse og samme netto om hun/han unngår pendling Elverum – Moelv.

Buss er selvfølgelig et alternativ. Buss Elverum-Moelv bruker 1,45 timer hver vei. Avganger og ankomst passer sjelden med arbeidstider. Kollektivbrukende sykehusansatte må påregne mellom 4 og 5 timer tur/retur per dag. Dette lar seg dårlig forene med kombinasjon senvakt/tidligvakt og nattevakter, egen helse, familie, barn, fritidsaktiviteter og husdyr.

Det offentlige skal spare penger og velter utgiftene over på ca 800 av Sykehuset innlandet, Elverum sine ansatte

Selvfølgelig er det en mulighet å flytte, men de fleste er i familieforhold, der den andre parten da må pendle motsatt vei. I Elverum har vi mange familier med kombinasjon Forsvaret Terningmoen/Rena leir og sykehuset.

Det offentlige skal spare penger og velter utgiftene over på ca 800 av Sykehuset innlandet, Elverum sine ansatte. I tillegg kommer utgiftene for ansatte fra Hamar-, Lillehammer- og Gjøvik sykehus med anslagsvis 2400 ansatte.

Sentralisering har mange andre konsekvenser også. Det medfører store personlige utgifter for de ansatte, tap av fritid, noen snakker om miljøbelastninger og et annet viktig tema, hvis åttehundre ansatte daglig skal pendle fra Elverum til Moelv med bil med nypris kr 500000, snakker vi om en omsetningsøkning på ca kr 260 millioner per år til lokal eller nasjonal bilbransje og avgifter til staten. Dette er rene penger som gir andre næringsdrivende i Elverum tilsvarende redusert omsetning. Viktig er også tidsbruk. Per år med bil blir det 550 timer per ansatt, buss 1100 timer. Et årsverk i full stilling er ca 1850 timer.

Spørsmålet er om et nytt sykehus i Moelv får med ansatte og deres kompetanse fra Elverum?

Lar dette seg kombinere med familie, barn, barnehage, skole og barnas fritidsaktiviteter? Lang arbeidsvei medfører ofte mer sykefravær. Spørsmålet er om et nytt sykehus i Moelv får med ansatte og deres kompetanse fra Elverum? Om ikke, hva er kostnaden for tapt kompetanse? Hva blir kostnaden for å utdanne og ansette riktig og nødvendig kompetanse?

Flytting/sentralisering av arbeidsplasser har mange konsekvenser, ikke bare hva den enkelte arbeidsgiver tror de kan spare i egne budsjetter. Bygges nytt sykehus etter moderne prinsipper blir det heller ikke parkeringsmuligheter for de tilsatte, jmf nye Ydalir skole.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags