Bompengeordningen må endres

Av
DEL

Meninger
Debatten om bompenger ligger sjelden i ro, men få kommer med konstruktive forslag til mer framtidsretta løsninger. Vi er svært fornøyde med at debatten endelig tas videre.

Arbeiderpartiet har kommet med et forslag om å utrede veiprising som et alternativ til bompenger. De fleste av oss opplever at dagens ordning i økende grad framstår urettferdig og usosial, spesielt for oss i distriktene.

Vegprising er en ordning der man betaler for både hvor, når og hva slags bil man kjører. Ett av våre viktigste innspill til vegprising er at utredninga må ta hensyn til at det er ulikheter mellom by og land. Innlandet blir Norges mest spredtbygde fylke. Vi har lengre arbeidsreise enn de fleste, og i mange tilfeller er faktisk bilen det mest miljøvennlige alternativet eller det eneste alternativet folk har. Det mener vi at de ikke skal straffes for. Vi mener vegprisingsløsning må vurderes ut fra hensyn som trafikkgrunnlag, avstander, befolkningstetthet og muligheter for kollektivtilbud.

Veiprising vil bidra til alle er med å finansierer utbygging av nye veger, men vil fortsatt belønne de som forurenser lite

I dag fungerer bompengeordninga slik at de som bor innenfor en bomring nesten ikke er med og betaler, mens de som pendler inn til byen betaler mest for å kjøre på den samme veien. Dagens vegavgift er lik over hele landet, mens det tross alt bygges mest veg i sentrale strøk. En elbil er nær gratis å kjøre, men belaster vegen og tar opp plass like mye som en dieselbil. Veiprising vil bidra til alle er med å finansierer utbygging av nye veger, men vil fortsatt belønne de som forurenser lite.

Arbeiderpartiet har lenge ment at bompengeordninga er utdatert. Vi er derfor svært glade for at det kommer et forslag til Stortinget om å utrede andre, bedre og mer rettferdige ordninger. Resultatet kan bli et mer rettferdig system for å betale både for utbygging av veger - og for større satsing på tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing der det er mulig. Det må rett og slett bli dyrere å kjøre bil der det finnes gode alternativer, og rimeligere der bil er eneste fremkomstmiddel – slik vi har det i store deler av Innlandet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags