Eiendomsskatt i Trysil

Av
DEL

Meninger
I en artikkel i Østlendingen 19. januar som omhandler den nye regjeringens reduserte satser for innkreving av eiendomsskatt, fremgår det at «Trysil er blant de som må gjennomføre det kraftigste «skrellet». Artikkelen etterlater et inntrykk av at Trysil kommune må foreta store kutt på grunn av at maksgrensen for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig reduseres fra 7 til 5 promille av eiendomsskattegrunnlaget i 2020, med en uttalt målsetting om ytterligere reduksjon til 4 promille fra 2021.

Størrelsen på eiendomsskatten, for de kommuner som har innført det, reguleres av flere forhold. Blant annet skal skatten beregnes ut ifra en taksering av den enkelte eiendoms verdi. Trysil kommunes eiendomsskatt fram til 2018, var basert på et takstgrunnlag fra 2001. For å sikre et mer oppdatert og rettferdig skattegrunnlag vedtok derfor kommunestyret i 2017 at det skulle foretas en ny taksering av alle eiendommer i Trysil. Takseringen ble gjennomført i 2018 og vil danne grunnlag for ny beregning av eiendomsskatt i Trysil de kommende år. Takstgrunnlaget viser som forventet, at eiendomsverdiene i mange tilfeller har økt betydelig i løpet av de 18 årene som er gått siden forrige taksering, og at eiendomsskatten ville ha økt ganske voldsomt, dersom man hadde holdt fast ved en skattesats på 7 promille som før.

Det er kommunestyret som vedtar størrelsen på eiendomsskatten i Trysil, og det er tverrpolitisk enighet om at den totale eiendomsskatten ikke skal økes i forhold til dagens nivå. Det betyr at Trysil, uavhengig av regjeringens reduksjon av maksgrensen, har beregnet og planlagt en reduksjon av skattesatsen fra dagens nivå på 7 promille. Det endelige nivået fastsettes av kommunestyret i februar, men det blir altså ikke noe «skrell» verken i den ene eller andre retningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags