En «gammeldags» opposisjon vil ha sosial boligpolitikk

SOSIAL BOLIGPOLITIKK: Aps Even Eriksen håper Erik Sletten og Senterpartiet ønsker å bli med på Aps ønske om en sosial boligpolitikk for hele Trysil.Foto: Per Becker

SOSIAL BOLIGPOLITIKK: Aps Even Eriksen håper Erik Sletten og Senterpartiet ønsker å bli med på Aps ønske om en sosial boligpolitikk for hele Trysil.Foto: Per Becker

Av
DEL

MeningerDen lange valgkampen er i gang. Trysil kommunes to største partier ved sist kommunevalg, Arbeiderpartiet og Høyre, har allerede valgt sine toppkandidater til valget neste høst. I torsdagens papirutgaver av Østlendingen og Lokalavisa Trysil/Engerdal kunne man lese om at sittende ordfører i Trysil, Erik Sletten (Sp), også søker gjenvalg. I samme intervju skuer han tilbake på den fireårsperioden som har gått og trekker fram saker som bredbånd, lærlinggaranti og trefond. I sistnevnte sak blir opposisjonen omtalt som «gammeldagse», og i forbindelse med satsinga på bredbånd og lærlinger konstaterer Sletten at «det er ikke sikkert at vi hadde fått til det samme sammen med Arbeiderpartiet».

Det er åpenbart Arbeiderpartiet han sikter til når Sletten omtaler opposisjonen som «gammeldags» som stemte imot hans og varaordfører Løkens forslag om å opprette et trefond. Dette synes jeg er en uheldig kommentar fra en sittende ordfører. Fakta er slik at det kun var Senterpartiet og Løken som støttet forslaget. Arbeiderpartiet og Høyre foreslo i stedet å øke kraftfondet med fem millioner kroner. På denne måten kunne vi legge til rette for arbeidsplassutvikling i flere næringer – ikke bare skognæringa. Ordføreren selv har vært den fremste talspersonen for at det er viktig å tenke bredt når kommunen skal bidra til næringsutvikling. Vårt forslag fikk støtte fra Frp og SV. Det er vanskelig å se hva Sletten ønsker å oppnå ved å omtale Arbeiderpartiet og SV, samt hans samarbeidspartier i Høyre og Frp, for «gammeldagse». Er den lange valgkampen i gang?

Den nylig framlagte rapport fra NHO viser at Trysil kommune siden 2012 har klatret 68 plasser (!) på lista over attraktive kommuner. I praksis gjenspeiler dette seg ved at befolkningstallet fra siste halvdel av 2015 har økt, samtidig som antall arbeidsplasser er blitt styrket. I inneværende periode har det har skjedd en storstilt satsing på eksempelvis lærlinger og bredbånd, noe som kan ha vært med på å opprettholdt veksten. Det er likevel hevet over enhver tvil at forutsetningene for snuoperasjon ble laget i samarbeid mellom næringslivet og kommunen lenger tilbake i tid med gode prosesser rundt blant annet næringsplan og reiselivsstrategi for å nevne noe.

Innføringen av lærlinggarantien og fibersatsingen gir Sletten samarbeidspartiene Høyre og Frp mye av æren for. «Det er ikke sikkert at vi hadde fått til det samme sammen med Arbeiderpartiet», sier han. Det kan virke som Sletten har et gjennomgående ønske om å stemple Arbeiderpartiet. For han nevner ikke i samme sammenheng at det var alle partier i kommunestyret som stemte for å innføre lærlinggarantien, og at vi har vært en del av enstemmige vedtak om å bevilge penger til bredbånd. Er den lange valgkampen i gang?

Politikk tar som sagt tid. «Fire år er litt kort tid» framhever Sletten med henvisning til at han har fortsatt er mye ugjort i politikken. Han trekker spesielt fram en satsing på sentrumsnære boliger for ungdom. Det er gledelig å lese at Senterpartiet tar til orde for den satsinga Arbeiderpartiet foreslo i sist kommunestyremøte før sommeren. Under behandlingen av kommuneplanens handlingsdel fremmet jeg følgende: «Vurdere oppføring av mindre og rimeligere leiligheter med tanke på førstegangsetablerere.» Til dette fikk vi støtte av Senterpartiet og Løken. Høyre og Frp stemte imot.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har sammen flertall i kommunestyret. For at Sletten skal kunne få realisert målsettingen om å få førstegangsetablerere inn på boligmarkedet, er han nødt til å vende seg bort fra sine samarbeidspartier i Høyre og Frp. Disse partiene tror på at markedet selv kan legge til rette for rimelige boliger for førstegangsetablerere. Det tror ikke vi i Trysil Arbeiderparti, og jeg håper Sletten og Senterpartiet ønsker å bli med på vårt ønske om en sosial boligpolitikk for hele Trysil. La oss sammen tilrettelegge for at ungdommen vår får muligheten til å komme inn på boligmarkedet og gi dem sjansen til å bosette seg i Trysil. Dette er langt fra «gammeldags» – dette er framtidsretta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags