Økt barnefattigdom tvinger Høyre i spagaten

Av
DEL

Meninger
Vi hørte begge nyttårstalen til statsminister Erna Solberg til det norske folk på årets første dag. Her snakket statsministeren varmt om regjeringens satsning på de mest utsatte i samfunnet: Ungdom som sliter med psykiske problemer, barn som vokser opp i fattigdom og unge som blir utsatt for vold og overgrep. Viktige temaer synes vi – å sette ord på det er bra. Men handling er bedre. Og det er der det blir spagat, for hva gjør Høyre sentralt og lokalt med disse utfordringene? Vi har kommunestyremøtet i Trysil før jul friskt i minne, det tradisjonelle budsjettmøtet tre uker før talen. Der stemte partifellene i Trysil Høyre ned samtlige av Trysil Arbeiderparti og SV sine forslag for å bedre situasjonen til de mest utsatte i Trysil. Til og med Ungdomsrådets brennende innlegg på talerstolen var ikke nok til å få Høyre til å endre mening i kommunestyrets budsjettmøte.

Så hva skjedde egentlig? Vel, kommunestyret gikk blant annet inn for en voldsom satsning på kommunale veier – det ble godt dokumentert av Trysil Høyre på sosiale medier. Trysil Arbeiderparti er enige med Høyre i at det er viktig med en forsvarlig standard på veiene våre, og sikret flertall for denne satsningen i kommunestyret. Dessverre var ikke Trysil Høyre enige med vår satsning på barnevern, skolehelsetjenesten og sosialhjelp. Og vi snakker ikke her om forslag som kom inn fra sidelinjen i siste liten, men t ert i mot godt begrunnede forslag for å imøtekomme et allerede eksisterende behov hos våre barn og unge – med forsvarlig økonomisk inndekning. Vår mening er at det faktisk er viktigere med en satsning på våre mest sårbare i Trysil-samfunnet enn på vei. Det er alltid snakk om prioriteringer og fordeling av ressurser. Vi kan tåle noen hull i asfalten, men ikke hull i barndommen til unga våre. Derfor skriver vi dette innlegget. Og derfor stusset vi når vi hørte nyttårstalen din Erna, for det følges ikke opp i handling fra dine partifeller lokalt.

Vår mening er at det faktisk er viktigere med en satsning på våre mest sårbare i Trysil-samfunnet enn på vei

Rett før jul kunne vi lese om barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland sin bekymring rundt at så mange barn vokser opp i fattigdom. I innlegget: «Felles løft for dem som har dårlig råd» adresserer statsråden frimodig ansvaret til næringsliv, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner for å hjelpe lavinntektsfamilier ut av fattigdommen. Kjære statsråd Helleland – det er din egen regjering som bidrar til å gjøre disse forskjellen enda større gjennom en politikk som tar fra fellesskapet og de som har minst for å gi skattekutt til de som har mest fra før. Det er dette systemet du må gjøre noe med hvis vi skal klare å hjelpe familiene ut av varig fattigdom. Å bøte på samvittigheten i etterkant med at næringsliv og snille rikinger deler en skjerv av sitt skattekammer med byens fattige, endrer ikke på strukturen overhodet. Derimot så opprettholder og forsterker det et samfunn med store klasseforskjeller der mange barn er dømt til et liv i fattigdom.

Vi vet ikke hvem Høyre prøver å overbevise med sitt desemberengasjement for barnefattigdom og statsministerens varme tale om dem som sliter. I den lokale kommunestyresalen i Trysil fikk vi se hva som bor i disse festtalene i praksis. Vårt forslag om en ny 60 % merkantil stilling i barnevernet ble nedstemt av Trysil Høyre, Senterpartiet og Frp. Vårt forslag om å styrke skolehelsetjenesten på Trysil Ungdomsskole med en halv helsesøsterstilling, ble også nedstemt. Til slutt ble vårt forslag om å ikke medregne barnetrygden i utmålingen av sosialstønad i enkelte måneder med mål om full fratrekk hele året, nedstemt uten å ha blitt nevnt i debatten med ett ord av Trysil Høyre, Senterpartiet og Frp. Barnefattigdom øker og i Trysil vokser over 130 barn opp i hjem som er definert under fattigdomsgrensa. Om Høyre virkelig hadde vært opptatt av barnefattigdom, hvorfor gjør man ikke noe med det? Det er regjeringen som sitter med ansvaret, verktøyene og svaret. Spørsmålet er imidlertid om man VIL gjøre noe med det, for alt henger sammen med alt og økte forskjeller og større barnefattigdom blir konsekvensen av en villet politikk.

I den lokale kommunestyresalen i Trysil fikk vi se hva som bor i disse festtalene i praksis

Vi i Arbeiderpartiet vil ikke løpe fra ansvaret og vil sette inn støtet der det trengs. Det er i fordelingspolitikken grunnlaget legges og folk må gis en sjanse til å ta ansvar for eget liv. Da må systemene og strukturen bygges opp slik at alle kan få en reell sjanse til å lykkes. Vi vil ikke gå mot et samfunn der man skal være avhengig av byens rike onkel for å få tilgang til samfunnets goder – det er så langt fra vår visjon det er mulig å komme. Man kan skryte så uhemmet man vil om satsningen på kommunale veier, men vi sier det igjen: Man kan tåle et hull eller to i asfalten, men ikke i barndommen til unga våre. Tenker du som oss så stem Arbeiderpartiet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags