Bærekraftig reiseliv i Trysil

Av
DEL

Meninger
I løpet av den lokale valgkampen har det kommet forslag om å begrense utviklingen av reiselivet i Trysil av miljømessige hensyn. De partiene som har lansert idéen har selv vært med å godkjenne alle vedtatte planer. I løpet av de siste fire åra har dette ikke vært et tema før nå. Det er også uklart hva man mener med «tak» og hvilke innskrenkingen en vil gjøre. Økningen i antall arbeidsplasser har vært ønsket av alle. Det vil koste kommunen dyrt om allerede godkjente planer blir trukket tilbake.

Trysilfjell Utmarkslag fikk i 1998 utarbeidet en masterplan som satte et tak på hvor omfattende utbyggingen i Trysilfjellet kunne bli før det gikk ut over skiproduktets kvalitet. Denne planen er fortsatt førende. Dersom en fremmer kvantitet framfor kvalitet på produktet, vil det ramme næringen umiddelbart.

Rammer, omfang og bærekraft har vært et sentralt tema fra 90-tallet og fram til 2015. Kommunen har godkjent 43000 senger i Trysilfjellet. Nærmere 25000 er utbygd hittil. Vannforsyning og rensing av avløp er dimensjonert ut fra dette. I perioden 1999-2015 er legesenteret utvidet tre ganger for å håndtere turister og fastboende. Brann, redning og beredskap kan i gjennomsnitt håndtere et innbyggertall på 18500 personer pr. dag.

Rammer, omfang og bærekraft har vært et sentralt tema fra 90-tallet og fram til 2015

Alle reguleringsplaner blir i dag vurdert i forhold til miljø, trafikkavvikling og energibruk. Vegvesenet stiller krav til trafikkløsninger. Fylkesmannens skal sikre at nasjonalt lovverk blir fulgt før nye planer kan godkjennes.

Reiselivsstrategien er et verktøy der næringa og kommunen blir enige om felles mål og fordeling av ansvar. Strategien er vedtatt både i destinasjonsselskapet og kommunestyret. Ingen har hittil stemt imot.

Under arbeidet med den nye flyplassen var bærekraft og miljøvennlige løsninger en forutsetning for å få en svensk godkjenning. Interregprosjektet Green la fram forslag til miljøvennlige løsninger for en rekke områder, bl.a. transport og redusert energiforbruk i nødvendig bygningsmasse både i Trysil og Sälen.

Det er altså allerede satt en rekke «tak» på framtidig utbygging. Nye hytteområder blir ikke godkjent før kommunen har lagt fram en egen plan for framtidig fritidsbebyggelse og reiselivsnæringa satser på miljøvennlige aktiviteter for å opprettholde kvalitet og bærekraft. Mange bedrifter er miljøsertifisert og Trysil er sertifisert som en bærekraftig reiselivskommune.

Når nye planer skal behandles er det derfor ingen grunn til å bekymre seg for at ikke bærekraft, miljø og kvalitet blir ivaretatt videre. Det er faktisk en forutsetning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags