Bystatus, jål eller mål?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
Fra 1. januar 1966 ble det fritt fram å kalle seg by i Norge. Men i mars 1997 kom Stortinget med en innstramming som sa at kommunen måtte ha minst 5000 innbyggere før den kunne få bystatus. Nå er kravet om innbyggertall nedtonet til fordel for mer kvalitative faktorer som yrkes-sammensetning, tilstedeværelse av sentrale institusjoner som sykehus, offentlige etater, variert næringsliv og et godt utviklet handels- og servicetilbud. Betegnelsen by forutsetter også tetthet av boliger i nærhet av tilbudene og, ikke minst, tilstedeværelsen av gode sosiale møteplasser. Byer skal dessuten være sentra for et omland som kan dra nytte av tilbudene.

Tynset innfrir alle disse kriteriene. Men hva skal vi med bystatus? Er det bare jål eller kan en det by på reelle fordeler? Den beste måten å få et kvalifisert svar på dette er å se på erfaringene fra såkalt sammenlignbare kommuner. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Vinstra, sentrum i Nord-Fron, en kommune som på ca. 5700 innbyggere. Høsten 2018 kunne ordfører

Rune Støstad fastslå: «Bystatus ga optimisme. På fem år har vi klart å skaffe 100 nye arbeidsplasser.» (GD 03.09. 2018). Så er han nøye med å presisere at ja, bystatus er nødvendig men langt fra noen tilstrekkelig betingelse for en positiv utvikling. Å skaffe nyetableringer krever mye og kontinuerlig arbeid over tid. Men den generelle erfaringen er at bystatus tjener som en døråpner for tilflytting og vekst. Så har det i ettertid riktignok vist seg, vil mange hevde, at Vinstra ikke har vært like flink til å håndtere den raske veksten gjennom god planlegging. Men det er ikke noe argument imot etableringen av bystatus. Det er noe vi får vi lære av. Utvikling skjerper kravene til styring og helhetlig tenkning.

I Hedmark har vi pr. i dag 5 byer, alle lokalisert i Mjøsregionen og Sørfylket (Hamar, Elverum, Kongsvinger, Brumunddal og Moelv). I Oppland, som vi nå er slått sammen med, finner vi én by i Valdres, Fagernes, og to byer nord i Gudbrandsdalen – den omtalte Vinstra samt Otta i nabokommunen Sel. Nord for Elverum og Østerdalen må vi helt til Trondheim for å komme til en by, og, enten vi liker det eller ikke, er det grunn til å frykte at dette utgjør en ulempe for oss i kampen om nyetableringer – både private og offentlige.

I tillegg til å intensivere arbeidet med næringsutvikling generelt, ønsker Tynset Senterparti derfor å løfte spørsmålet om bystatus fram for politisk behandling i den kommende perioden. Et avgjørende moment i vurderingen har vært at dette ikke bare vil være til gagn for tettstedet Tynset, men også for kommunen og regionen i sin helhet. Å stimulere til større mangfold vil utvilsomt være av stor betydning også for utviklingen i de næringene som i dag danner ryggraden i næringslivet vårt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags