Rovdyrpolitikken her i landet fører til stadig større paradokser. I Flendalen er et utmarksområder gjerdet inn slik at sau skal kunne beite i fred. Når så en ulv sniker seg innenfor og går i gang med en veritabel massakre, skulle man tro at løsningen var å ta ut ulven umiddelbart. Metoden som brukes og om den overlever eller ei, får bli en annen diskusjon, men bort fra de stakkars husdyra bør den uansett fortere enn svint! I bakvendtland er det i stedet de allerede hardt prøvede bøndene som må streve med å hente ut sauene som har overlevd, før fellingstillatelse endelig blir gitt langt på overtid.

I Trysil er vi så heldig at alle partier som ligger an til å komme i posisjon lokalt, stort sett har samme syn hva gjelder å få en rovdyrforvaltning både folk og fe kan leve med. Allerede før den tragiske situasjonen i Flendalen oppsto, manet jeg derfor i avisinnlegg til at ingen burde slå politisk mynt på denne saken. KrFs Siv Rønningen var da straks ute og uttrykte forundring på egen og sitt partis vegne over hvorfor jeg etterspør de andre partiers ståsted i rovdyrsaka. Det gjorde jeg da aldeles ikke, men stadfestet i stedet den unisone enighet som burde være et godt grunnlag til å stå samlet utad. Man får sette denne beklagelige misforståelsen på kontoen for undertegnedes dårlige evne i norsk skriftlig.

Rønningen er fortørnet fordi SP gjennom mitt innlegg har forsøkt å ta eierskap til saken før hun videre skriver: "Forstå det den som vil, men hvorfor gjorde ikke SP mer med dette da de satt i regjering." Fra krass kritikk av SP går hun direkte til nærmest uhemmet skryt av eget lokal- og fylkeslags rovdyrpolitikk. Ja, er det ikke fantastisk hvilken effekt det har hatt på den regjering de er støtteparti for? Nei, de kristelige folkepartister slår gjerne ingen politisk mynt her, men de 30 sølvpenger ligger saktens snublende nær.

Flendalsulven er knapt ferdig med forretten før det er Trysil Høyres ordførerkandidat Knut Løkens tur til å hevde at andre parti har prøvd å gjøre tragedien til "sin sak". Jeg er helt enig med Løken i at en felles plattform er viktig der vi er enig på tvers av partigrensene. På den annen side kan det da ikke være galt at en partileder og stortingsmann, les Trygve Magnus Slagsvold Vedum, tar seg tid til å reise til Flendalen for å se problematikken på nært hold, treffe de involverte parter og gjennom presseoppslag få resten av nasjonen til å se det fortvilte i situasjonen. Kunne ikke Høyres mann i maktens høyborg, Gunnar Gundersen, sammen med Løken blitt med på samme befaring når stortingsrepresentanten først var i Trysil? Da bidras det nettopp til det felles press ordførerkandidaten håper kan få Miljøverndepartementet og ministeren til snarlig å få endret gjeldende praksis. Slagsvold Vedum tok nylig et lignende initiativ i forbindelse med innavls-ulven i Enebakk, men svaret fra miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høyre tyder dessverre ikke på at det vil være mye hjelp å få fra regjeringa.

Samme dag som Løken mer enn antydet at andre prøver å profitere politisk på ulvens appetitt, kjørte partiet hans prangende annonser i lokalavisene hvor folket skal overbevises om at det er Høyre, av alle, som er rovdyras verste fiende og distriktsbefolkninga og beitenæringas beste venn. Når det altså er andre som gjør det til "sin sak", må det være fordi slike annonsekostnader bare er politisk skillemynt for Høyre. Uansett kan man undre seg om hvem som har havnet mest i bakvendtland, ulven eller Trysil Høyre.