Det er grunn til å reflektere over hva som nå skjer i vår verden. I Paris tok terrorister, med Koranen i hånd, brutalt livet av 133 uskyldige mennesker. Terroren kommer nærmere og nærmere, også oss i Østerdalen. Vi blir først lammet av sorg, redsel og fortvilelse over de barbariske handlingene.

Samtidig skjer det noe positivt – mange av oss føler behov for å vise vår medfølelse og støtte til de som er rammet. Og overalt i verden vekkes det spontant et positivt engasjement for våre verdier – demokrati, frihet og åpenhet, og de fleste er enige: Kampen mot IS og terror er vår tids viktigste utfordring. Den kampen må alle delta i!

Omtrent parallelt med dette kan vi lese i avisen at over 1000 (-tusen) mennesker har gått i fakkeltog i Elverum for å demonstrere mot ulv i skogen! Jeg måtte lese to ganger for å tro det. Bakgrunnen for dette glødende engasjementet er bl.a. at flere jakthunder er drept av ulv det siste året, at elgbestanden går ned, drepte husdyr osv. For ordens skyld: Jeg har stor forståelse for at det helt sikkert er vondt å oppleve at hunden din eller husdyr blir drept av ulv. Det er jo også fint at dette vekker medfølelse fra mange andre jegere/hundeeiere, og at dette er et aktuelt politisk stridsspørsmål.

MEN, med fare for å fornærme mange: Ville de 1.000 som gikk i fakkeltog vise det samme glødende engasjement og stille opp med fakler for å forsvare våre demokratiske verdier og kjempe mot terrorisme? Neppe.

Og hva sier dette egentlig om våre verdier og holdninger? Når forsvar for bikkjer og motstand mot ulv er det som i stor grad styrer våre liv er vi etter min mening gått for langt og mistet perspektivet over hva som er viktig i livet.

Selvfølgelig er det legitimt å kjempe mot ulv i vår fauna. Selvfølgelig kan en forstå og respektere de som vil ta vare på «jaktkameraten»(hunden). Selvfølgelig har en forståelse for at noen er redde for å gå tur i skogen med frykt for å møte ulv.

Men, det blir feil når dette blir hovedsaken, når dette f.eks. alene danner grunnlaget for vår stemmegivning ved politiske valg, når dette står i fare for å skygge for et engasjement for andre viktigere spørsmål, bl.a. kamp mot terror, vold, osv.

Fortsett gjerne kampen mot ulv, men spar faklene til viktigere ting!