Skal det virkelig måtte gå liv tapt før politikerne våkner? Dette er dessverre bare begynnelsen på noe vi vil se bare mer og mer av framover. Det skulle ikke være nødvendig å søke om fellingstillatelse når ulven slår seg ned i hagen din, og samtidig truer både mennesker og dyr.

Vi ser tydelig at ulvene trekker nærmere og nærmere folk. Dens naturlige skyhet har forsvunnet, noe som igjen vil føre til en adskillig større trussel mot folk og husdyr hvis ikke politikerne snart våkner. Det snakkes om at husdyrprodusentene må gjete husdyrene sine, men hva mener dere de skal gjøre når dyrene ikke engang får være i fred i fjøset.

Det spekuleres i om husdyrprodusenten har lagt ut reveåte for å lokke til seg ulv. Her på landsbygda er det helt normalt å legge ut reveåte, noe som igjen er blitt gjort i generasjoner, for å holde revebestanden nede på et akseptabelt nivå.

Det er skammelig at rovdyrforkjempere kommer med sånne beskyldninger, men det er heller ikke noe nytt. Elgbestanden har drastisk gått ned de siste årene, elgkvotene blir stadig redusert, det snakkes om at jegerne har beskattet bestanden for hardt, men det snakkes ikke om hvor mange elger som blir tatt av en drastisk økende rovdyrbestand.

Hvordan skal folk i rovdyrutsatte områder tørre å sende barna til skolebuss/ut og leke når rovdyra er helt inne på husveggen. Vi som dere i tettbygde strøk, har heller ingen å miste. Dette er ting vi i ØHVM har advart mot i mange år.

Når det gjelder rovdyrproblematikken virker det som om rovdyrforkjemperne tror de sitter med alt vettet. Nå må folk begynne å våkne før det er for sent ifht rovdyrproblematikken. Man kan jo stille spørsmål til forvaltningen som skal være en nøytral part, når de ansetter folk som tidligere har vært medlem i foreninger for rovdyr.