Rystende politisk skandale

Av
DEL

Meninger
OED, NVE, Storting og Regjering. Hva i helvete er det dere holder på med? Det vi ser utspiller seg på Finnskogens tak, midt Finnskogleden og i et eventyrlig naturreservat er den råeste utnyttelsen av en svak kommuneadministrasjon som har rammet landet i nyere tid. Ordføreren og kommunestyret har dessverre forstått sørgelig lite av det som skjer. Det er årsaken til Miljøvernforbundets politianmeldelse. Jeg var til stede på kommunestyremøtet 20. mai, da saken ble utsatt. Det ble nok en rystende bekreftelse på dårlig ledelse, og totalt mangel på orientering om det som foregår. Dette er trist for hele regionen, fordi det også ødelegger for alt det positive som skjer i de andre kommunene for å ta vare på og utvikle reiselovsprodukter og næringsliv basert på natur, kultur og historie. Disse viktige temaene ser ikke ut til å eksistere ikke i hodet på ordføreren, og de andre folkevalgte i Våler.

Nå må vi få av oss silkehanskene, og slå ring om Grunnlovens miljøparagraf og mange andre gode lover. Kom ikke om et halvt år og si at dere ikke visste at vi ga bort landet vårt til svindlere som reiser verden rundt i jakten på natur å ødelegge. NVE og OED er kun opptatt av å beskytte kapitalinteressene. Vindkraft fra våre skoger er hvitvasking og korrupsjonsskandaler som kommer til å rulle og ryste hele nasjonen i grunnvollene, i alle betydninger av det ordet. Vi ser det over hele landet.

Nå må vi få av oss silkehanskene, og slå ring om Grunnlovens miljøparagraf og mange andre gode lover

Nå skulle hatt noen XU-agenter fra krigens dager som kunne reist inn som skygger og sprengt disse knuseverkene i fillebiter. Kanskje vi må lære opp våre ungdommer i hemmelig motstandsarbeid?

At tusenvis fra mange land dropper ut av skolen for å delta i streiker og demonstrasjoner for å skaffe seg kunnskap fra den virkelige verden lover godt.

NVEs omfattende konsesjoner for utbygging av landbasert vindkraft som kommer til å rasere enorme arealer av våre siste urørte høyreliggende myr- og skogområder om de blir realisert. Klimaeffekten av grønn energi fra vindkraftverk har mange skyggesider som holdes skjult. Energien som går med til transporter, veibygginger, nye kraftlinjer, og gruveindustrien som forsyner disse konstruksjonene blir ikke tatt med i regnskapet.

Nylig fikk vi FNs rapport om utarming av klodens mangfold. Der blir vindkraft nevnt som en av de verste truslene. Organisasjoner og privatpersoner som følger nøye med på hvordan disse konsesjonene gjennomføres forventer at NVE tar den FNs rapport om klodens tilstand på alvor og avlyser alle planer om flere konsesjoner.

En kar jeg traff i området sammenlignet det som skjer med Svartedauden. Kanskje er det enda verre.

Den gangen kom folk tilbake til frisk natur etter 300 år. Nå vil det kanskje ta 10 000 år før naturen greier å reise seg igjen.

9. mai 2016 fikk Austri Vind godkjenning til utbygging av Kjølberget, på rensa mellom Elverum, Trysil og den svenske bygda Bastuknappen. Vedtaket ble formidlet til utbygger 11. mai. Vedtaket var gyldig fram til 11. mai 2019. Etter fristens utløp er det ikke foretatt vesentlige inngrep.

Saken fikk oppmerksomhet i media da Miljøvernforbundet gikk til aksjon i slutten av april. De orienterte om saken på et møte i Elverum 1. mai. Da var det ennå ikke tatt noen investeringsbeslutning. Det var grusomt å se presentasjonen fra baksiden av det NVE kaller grønn omstilling.

En kar jeg traff i området sammenlignet det som skjer med Svartedauden

12. mai var det markeringer over hele landet i regi av DNT. Over 100 personer deltok i markeringen ved Osensjøen.

14. mai holdt Austri Vind orienteringsmøte om oppstart i kommunestyresalen i Våler. De mente de var godt i gang med utbyggingen uten å legge fram noen dokumentasjon, til tross for gjentatte spørsmål om hva de hadde gjort av vesentlige inngrep slik lovverket krever.

Ordføreren ble også bedt om å redegjøre for grunnlaget for dispensasjonen. Det ble bare omtalt i generelle vendinger uten dokumentasjon på at det for tre år siden ble vurdert som positivet for Våler kommune. Folk som hørte på orienteringen om byggestart satt i salen og strigråt. Som vi har sett i avisene de siste dagene har vi nok en gang fått bekreftet at norsk lover og likhet for loven ikke lenger gjelder fordi arealet som bygges ut for lengst er solgt til tyskerne. Snart kobler de nye kabler til Raskiftet, og sender strøm og penger ut av landet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags