Skole - og aktivitetshus skal vedtas på manglende grunnlag

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMandag 10. desember skal Kommunestyret i Våler fatte en viktig beslutning for framtida. Kanskje den viktigste på flere tiår! Ikke bare fordi det omfatter en investering på totalt 257 millioner (av disse har vi allerede brukt 10 mill.), men fordi det skal være arbeidsplassen til alle oppvoksende unger i Våler i 10 år av deres unge liv.

Vi liker å si at Våler er «likeste steille på jord» og slagordet vårt er «Ett gir ekstra» - så hva er det da som lugger i skole- og aktivitetshussaken? Vi gleder oss alle over at vi skal få en ny 1-10 skole, vi håper at barna våre skal få bedre skoleresultater og vi vet at vi nå har muligheten til å bygge et kraftsenter for læring i Våler.

I dagens skole er undervisningen noe helt annet enn for 20, 40 og 60 år siden. Det stilles større krav til elevene, større fleksibilitet til undervisning, digital kompetanse og digitale plattformer utvikles i stor fart – og lærernes arbeidshverdag er så mye mer enn tavleundervisning og retting av skriftlige prøver.

Fysisk aktivitet er lovpålagt gjennom læreplanen, men også viktig å legge til rette for både i skoletida og etterpå. Vi i Våler dør tidligere, vi spiser mer antibiotika og sliter mer med muskel- og skjelettplager. Vi røyker mer og ungdommene sliter mer enn mange andre med psykiske plager (Folkehelseprofilen 2018). Dette tilsier at vi som politikere må satse på barn og unge – samt legge til rette for å bedre folkehelsa generelt. Det vil da være fint med ny, moderne skole, nytt aktivitetshus med svømmehall, flerbrukshall, bibliotek, kulturskole og lokaler til frivillighet, lag og foreninger.

Men det viser seg at pengene ikke strekker til. Vi får ikke alt vi opprinnelig ønsket oss. Som politiker spør jeg meg da: hva er det vi må bygge? Hva er det vi trenger for at elevene skal gjøre det kjempebra på skolen, at levekårsindeksen på sikt skal vise at vi er friskere i Våler i framtida enn vi er nå? Det hadde vært greit å vite hva vi «må ha» og hva vi «bør ha» - og hva er det vi har i dag som holder god standard også i framtida?

Vi har møtelokaler både i Stallen, Kommunelokalet, Sentralgården pluss at ungdomsskolen stort sett ligger ubrukt på kveldstid

Trenger vi nytt bibliotek? På den ferske kulturindeksen ligger Våler bibliotek i dag på 14.plass på landsbasis. Er nye lokaler til biblioteket noe vi da må ha? Trenger vi nye lokaler til frivilligheten, lag og foreninger? Vi har møtelokaler både i Stallen, Kommunelokalet, Sentralgården pluss at ungdomsskolen stort sett ligger ubrukt på kveldstid. Er det noe her som frivilligheten, lag og foreninger kan benytte seg av? Skoleelevene trenger kulturopplevelser og musikk, de trenger tilgang til rom som kan deles med kulturskolen. I dag er kulturskolen spredt på flere lokasjoner. Fungerer disse tilstrekkelig?

Jeg vet ikke. Skoleelever skal testes i vann- og svømmeferdigheter etter 4., 7. og 10. trinn. Dette er like lovpålagt som norsk og matematikk. Og ikke minst viktige ferdigheter for resten av livet når man ferdes ved og i vann. Har vi råd til å la være å bygge basseng? Er det mulig å se for seg at man kan generere mer inntekter enn i dag dersom man satser på mer åpent folkebad? Man kan velge mellom å bygge et 12,5 m basseng og 25 m basseng. Som vi trolig skal nyte godt av i 30 år, minst. Det hadde vært fint med en behovsanalyse for å se hvor mange som kan tenke seg å benytte bassenget på kveldstid dersom det blir 25 m. I rom- og funksjonsprogrammet har vi bedt om en løsning med 25m basseng som kan deles i to, hvor den ene delen kan varmes opp til varmtvannbasseng, og hvor bunnen kan heves slik at små barn også kan bade. Kanskje ville en behovsanalyse vist at folk er villig til å kjøre i 30-40 minutter for å svømme i et nytt anlegg, eller bade i et varmtvannbasseng?

Kanskje kan man få til et spleiselag med brukergrupper som ønsker varmtvannbasseng?

Kanskje kan man få til et spleiselag med brukergrupper som ønsker varmtvannbasseng? Vi vil da kunne trekke kunder fra Elverum, Våler, Åsnes og deler av Grue. Men dette har vi altså ikke undersøkt. Isteden har rådmannen foreslått å ikke bygge basseng. Men å bygge nytt bibliotek (16 mill.), kjøpe banken (7,5 mill.) og bygge den om (ca 10-12 mill.?) til kulturskole og frivillighetssentral, samt å investere minst 5 millioner i bassenget på Hasla – og busse tre trinn elever dit årlig.

Så på mandag skal vi, ansvarlige politikere, bestemme prosjektets videre retning, eneste retning – på manglende grunnlag, uten behovsanalyser og uten anbefalinger fra brukergruppene…

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags