Hva mener Våler Sp?

Av
DEL

Meninger
Det er ikke overaskende, men interessen for Våler SP sin politikk og plan for Vålers framtid er påtakelig. Folk spør på FB, på stand, i kassakø på butikken, overalt. Utrolig positivt og inspirerende.

Haslemoen, hva skjer med salg og oppdyrking hvis forsvaret vil etablere militær aktivitet igjen? Ifølge oppslag i media kan det bli mer enn 100 ansatte i en «ny» leir, enda flere rekrutter. Beslutningen vil sannsynligvis fattes om et drøyt år. I Våler vet vi hvilken enorm drahjelp en slik etablering er. Arbeidsplasser, bosetting, investeringer, vedlikeholdsbehov, engasjerte unge mennesker som kommer og vil utvikle bygda vår! Sp har programfestet at vi ønsker liv i leiren igjen. Det sier vi selvsagt ja til!

Men hva med salg og oppdyrking som bønder i øvre Solør har vært lovet og har ventet på i nesten 15 år (og som Sp også har programfestet)? Muligheten for en eventuell militær reetablering på Haslemoen kan vi ikke si nei til. Hvis det er en betingelse at deler av arealet ikke skal selges må vi som bønder bøye oss for det og tåle enda en utsettelse. Representanter for Forsvaret har gitt klare signaler om at det salget som er tilrettelagt i 2019, og som fylkesmannen krever blir gjennomført i 2019, ikke er til hinder for de planer som forsvaret arbeider etter.

Et salg av dyrkbar jord på Haslemoen er også lagt inn i finansieringsplanen for ny skole/aktivitetshus med 20 mill kr. Den svært stramme finansieringsplanen gjør det uklokt å redusere egenkapitalen i nybygget. Da må Våler kommune finne en annen måte å finansiere.

På NAF trafikksenter/Vålerbanen har det vært storfint besøk; spisskompetansen fra AUDI-konsernet med full oppbacking fra ti ganger så mange medarbeidere på nett i Tyskland! Imponerende, tysk innovasjon og gjennomføringsevne trenger anlegg i lille Våler for å bygge videre på sin suksess. Dette setter velfortjent fokus på det arbeidet som er gjort ved senteret de senere år. Arbeid rettet mot trafikksikkerhet, kjøreopplæring, glattkjøring, tungtransport osv har skapt resultater. Etablering av et nytt hotell i Våler er utrolig, men sant. Formel-E (biler som går uten fossilt brennstoff) er en også en veg mot lavere karbonutslipp. Det bør være velkomment i en bransje som åpenbart har et forbedringspotensial når det gjelder forurensning. Dette gir anlegget på Braskereidfoss igjen en mulighet til fortsatt å være i front for å møte utfordringer som alt er der.

Jeg ser at ordføreren åpner for å styrke Våler kommunes eierandel i NAF Trafikksenter/Vålerbanen. Jeg kan ikke se hvilken kompetanse selskapet mangler som Våler kommune kan bidra med. En slik tanke er utrolig overraskende gitt den økonomiske situasjon Våler nå er i og som vi åpenbart vil være i lenge. Da er det mer aktuelt å selge seg ned. Senteret har vist at de har utviklingsevne og vilje som har skapt resultater. Våler kommunes rolle må heller være som alliansepartner. De investeringene som Våler nå skal legge ned i skole/aktivitetshus vil legge bånd på andre investeringer i lang tid fremover. Dette kan skape problemer innen f.eks. eldreomsorgen. Kommunen vil ikke ha råd til nye investeringer i teknologi og boliger til den «bølgen» av eldre som vi vet kommer.

Hvis jeg skal dele ut en verbal blomst til slutt blir det derfor til Kroken Hageby. Et privat initiativ som avhjelper kommunens ansvar for å gi et godt botilbud for eldre, og som i seg sjøl skaper mangfold og bolyst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags