Skolehelsetjenesten må styrkes!

Av
DEL

Leserbrev
Forebygging er viktig, spesielt rettet mot unge. Derfor mener Arbeiderpartiet at en styrket skolehelsetjeneste er vegen å gå. Enten man har fysisk og psykisk problemer, er rask hjelp ofte avgjørende for situasjonen, derfor vil en styrket skolehelsetjeneste både virke forebyggende og lindrende.

I dag er det kommunene som står for skolehelsetjenesten, enten det er i barne- og ungdomskoler eller der kommunen er vertskommune for videregående opplærling. Dessverre er det stor forskjell fra kommunen til kommune. Helsesøstrenes tid til elevene er ofte ikke tilstrekkelig i en skolehverdag med stadig økende psykisk press.

Innlandet Arbeiderparti går til valg på å skape et bedre samarbeid med kommunene om en bedre skolehelsetjeneste, som er tilgjengelig hver dag, på alle skoler, og vi vil sikre lavterskel helsetilbud for ungdom som helseteam på skolene.

For Elverum Arbeiderparti er lavterskeltilbud også viktig, og som vertskommune for Elverum videregående skole, vil vi bidra til en bedre skolehelsetjeneste og er klare for å se på alle muligheter sammen med fylket dersom vi vinner valget.

Det er vårt ansvar å se ungdommen. Forebyggende tiltak og en god skolehelsetjeneste gir unge en bedre skolehverdag og motvirker drop-out i videregående skole. Det handler om ungdommens framtid, og vi må legge til rette for best mulig ramme for elevene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags