Brigade sør

Av
DEL

Meninger
Sjefen for Hæren har i lengre tid påpekt at Norge trenger en brigade til, og utsagnet bygger på militærfaglige studier gjort blandt annet ved Hærens våpenskole. Forsvarssjefen har også ytrer dette ved flere anledninger.

Åmot Frp har vært tydelig på dette i lengre tid og påpekt at den naturlige forankringen for en brigade til vil være i Hærens mest moderne leir på Rena. Her finnes topp moderne utdannelsesfasiliteter og et utmerket øvingsområde både på Rødsmoen og i Regionfeltet. Øvelse Trident Juncture har vist at kommunen evner å ta til seg tusenvis av soldater over lengre tid. Det er med stor interesse jeg leser i Østlendingen at Åmot Ap endelig har våknet og kommet på rett spor i denne saken. Åmot FrP var i år veldig tidlig ute med vårt valgprogram hvor Forsvaret har fått en betydelig plass. Vi nevner spesielt at vi ønsker å legge forholdene til rette for etablering av Hærens andre brigade. Åmot Ap måtte tydeligvis ha påtrykk fra Youngstorget for å våkne i denne saken. Det er gledelig at Åmot Ap støtter viktige deler av Åmot Frp sitt valgprogram, og at de tar til fornuft når partiledelsen fra Oslo banker på døren.

Vi i Frp ser frem til et større lokalpolitisk engasjement i denne saken som vil kunne gi Åmot kommune et betydelig antall arbeidsplasser, og ikke minst bedre Norges forsvarsevne. Det vil bidra til å opprettholde vår utenrikspolitiske handlefrihet og derved vår sjøråderett, spesielt ovenfor Russland. En etablering vil gi ringvirkninger i hele Østerdalen, og vil også være et kraftig distrikspolitisk grep. Vi ønsker Brigade Sør velkommen til Rena leir.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags