Store muligheter for Østerdalen, Åmot og Elverum

Av
DEL

LeserbrevArbeiderpartiets forslag om å etablere en «Brigade Sør» betyr store muligheter for Østerdalen, Åmot og Elverum. Og selvsagt betyr det store muligheter for Forsvaret.

Nylig avgått hærsjef Odin Johannessen har i flere år advart om at norske interesser i Sør-Norge ikke er godt nok sikret. Han har tatt til orde for å se på brigadestrukturen på en annen måte. Disse signalene fra øverste hold i Hæren er det grunn til å ta på alvor, og det er det Arbeiderpartiet nå gjør.

Ved en militær trussel mot Norge, vil fienden vurdere hvor vi er svakest. Selv om NATO-medlemskapet er vårt viktigste sikkerhetspolitiske ankerfeste, må vi også selv se på hvordan vi best møter sikkerhetsutfordringer på norsk jord – og den nylig avgåtte hærsjefen peker altså på at Sør-Norge er for dårlig ivaretatt.

En ny Brigade Sør med base på Rena Leir og i Østerdal Garnison er vårt politiske svar på akkurat denne utfordringen som det fra militærfaglig hold pekes på.

For Åmot, Elverum og Østerdalen betyr dette store muligheter. For det første vil etableringen av Brigade Sør bety at Forsvarets tilstedeværelse bekreftes enda sterkere enn i dag, og gis en enda mer strategisk betydning. Men for det andre vil det gi nye arbeidsplasser, og dermed også legge grunnlaget for tilflytting, befolkningsvekst og utvikling.

Vi snakker om svært mange nye arbeidsplasser, for selv om en slik brigade vil bygge på bl.a. Telemarksbataljonen som allerede er i området, vil også en ny brigadeledelse med støttefunksjoner måtte på plass. Utdanningsirksomheten vil øke, treningsaktiviteten vil øke, det vil bli mer øving av personell – og trolig vil det etableres flere bataljoner med operative avdelinger knyttet til en ny Brigade Sør.

Husk at i dagens Brigade Nord er det bare Telemarksbataljonen som er lokalisert utenfor Troms. De andre åtte bataljonene samt militærpolitikompaniet er lokalisert i Bardufoss, Setermoen eller Skjold. En framtidig Brigde Sør må bygge på flere bataljoner enn Telemarksbataljonen, og dette vil gi store muligheter for både Østerdalen, Elverum og Åmot – og kanskje også kunne gi nye muligheter på Haslemoen i Våler og andre steder i vår region.

For Arbeiderpartiet går målet om styrket forsvar av Sør-Norge hånd i hånd med målet om å skape flere arbeidsplasser, utvikling og vekst for lokalsamfunnene her i regionen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags