Vil jobbe imot Innlandet fylkeskommune

Av
DEL

Meninger
Mandag skal vi stemme i vår lokale kommuner og i Innlandet fylke. For mange er det nye fylket enda fjernere fra hverdagen en gamle Hedmark og Oppland. Men det er viktigere å stemme nå enn for fire år siden. Fylkeskommunen Innlandet er et sentraliseringsprosjekt. Rødt vil arbeide for at Hedmark og Oppland fortsetter som separate fylker.

Det betyr at vi aktivt vil motvirke den kommende sentraliseringen, de økte administrasjons utgiftene, økte utgifter til det politiske apparatet og vi vil være nøkterne når det gjelder investeringer i nye bygg med administrative og politiske funksjoner.

Nyetableringer og omorganisering vil bli en svært kostbar prosess, utgiftene er fortsatt vanskelig å anslå, men vi snakker om minimum 500 millioner de neste fire årene. Av dette utgjør omstillingsbidraget fra staten bare en liten del.

Rødt sine viktige saker i tillegg til motarbeiding av sentralisering og høye utgifter til politikerlønninger er en stor satsing på bedre og billigere kollektivtransport. Bussen må kjøre oftere, flere steder og til en lavere pris. Dernest er vi opptatt av arbeidsvilkårene til de fylkeskommunalt ansatte, alle på kontrakter knyttet til fylkeskommunen og alle som må få læreplasser inn mot offentlige anskaffelser.

Kultur tilgjengelig for alle, gratis kulturtilbud til skoleelever og studenter og sterkt fokus på urfolksrettigheter ikke bare knyttet til kultur men også inngrep som ødelegger for tradisjonell reindrift og annen ressursutnytting. Derfor sier Rødt nei til vindmøller på land Fylkestingsvalget er viktig og Rødt er viktig. Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags