Elektrifisering av Rørosbanen

Av
DEL

Meninger
Vi kan lese, og vi hører at partiet SV nå går inn for å elektrifisere Rørosbanen. Dette har vel stått på programmet til de fleste politiske partier i mange år, så velkommen etter. Men når sant skal sies så er vel dette en utopi, og en kostnad som ikke vil havne i noen samferdselsbudsjettet på mange tiår.

Vi i Frp er jo på ingen måte uenige i at det er høyst påkrevet å få Rørosbanen opp og stå. Vi vet derimot at det er ting på gang når det gjelder denne banestrekninger, ved siden av at strekningen er konkurranse utsatt. Dette heter Modale tog, også kaldt Hybridtog. Dette er togsett som kjører på strøm fra kontaktledningen,der dette finnes, kobler over på diesel, gass eller hydrogen, for å drive elektriske motore der det ikke er kjøreledninger. Dette betyr at på strekningen Oslo Trondheim blir det mulig å kjøre i samme tog, uten som i dag, hvor man må bytte fra el til rene diesel drevene tog.

Så vil det jo lett kunne argumentere med at på deler av strekningen må det kjøres med diesel. Her kan vi tilføye at disse motorene som brukes til å produsere strøm til elmotoren er hva man kaller EURO 6, og disse er nesten uten utslipp. Dette er forøvrig første skritt hva motorer angår, det er allerede aggregat i disse togene som bruker Hydrogen som drivstoff.
Det er allerede innkjøpt tog av denne typen, og vi vet at det er satt i bestilling ytterligere togsett. Disse vil i 2021 bli satt inn på Trønderbanen og Rørosbanen, Raumabanen og Nordlandsbanen.
At dette er fremtiden bekreftes av SINTEF. Dette er problemfrie løsninger, ingen strømbrudd, nedfall av kjøreledningen, visuell forsøpling av elmaster osv.

Kan tilslutt nevne at Tyskland har over 50 tog i drift av denne typen, og det forventes godsdrift med denne type lokomotiv allerede i 2020.
Så kan vi nå legge denne elektrifiseringen av Rørosbanen og andre strekninger bort. Vi i FrP vil bruke våre innflytelse inn i samferdsevkommiteen for å få dette med Hybridtog på skinner så og si. Dette er etter vår mening, den mest brukbare løsningen, istedenfor dette maset med den allerede utdaterte elektrifiseringen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags