«Det er vanskelig å se for seg et annet resultat enn at Uthus får oppfylt ordførerdrømmen»