Kommunene har rett til å bli hørt om vindkraft

Av
DEL

Meninger
Vindkraftutbyggingen her til lands opptar mange om dagen. Selv om de fleste av oss ser verdien av lønnsom og utslippsfri fornybar energiproduksjon, er det forståelig at mange ikke ønsker vindparker nær seg. Det må vi ta hensyn til når ny vindkraft skal bygges ut. Jeg mener derfor det er riktig å se nærmere på deler av vindkraftpolitikken vår, slik at vi på bedre måte kan sikre at utbygginger skjer til gode for både lokalsamfunn og storsamfunnet.

Det har i lang tid vært et bredt politisk ønske om å bygge ut fornybar energi i Norge. De siste ti årene er det derfor gitt mange konsesjoner for vindkraft. Det er imidlertid helt i det siste dette har blitt lønnsomt. Derfor opplever vi nå at mange vindkraftutbygginger, som gjerne har fått konsesjon tilbake i tid, kommer samtidig. Både hensynet til natur og miljø, og utsiktene til kraftoverskudd i Norge og Norden tilsier en lavere utbyggingstakt i årene som kommer. Samtidig kommer vi også til å bruke mer strøm framover. Mulighetene for å bygge ut mer vannkraft er begrenset, og vindkraft til havs er ennå langt dyrere enn løsninger på land.

Vindkraftutbyggingene og forslaget til en nasjonale ramme for vindkraft har skapt en heftig debatt. Ett spørsmål som har blitt reist er hvorfor lokale myndigheter ikke har vetorett i utbyggingssaker. Da vil jeg understreke at regjeringens praksis er å ikke gi konsesjoner der kommunene er imot. Både kommuner og folk flest har lov til å endre mening, og folk har rett til å bli hørt. Men gitte konsesjoner står ved lag. Vi kan ikke ha et system der det til enhver tid er usikkerhet om konsesjoner som er endelig gitt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags