Ingen medvind for Våler

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDu kan følge i skogsarbeider Børlis ånd, holde en svartmeis på 9 gram i hånda, og i et øyeblikk tenke at det er hele verden du griper rundt. Du kan også lese Østlendingens intervju med Vålerordfører Lise B. Svenkerud den 25.januar, følge henne på tur i Finnskogen, speide utover de skogkledde åser fra Kjølberget, og se ingen ting.

Vindkraft er et nasjonalt anliggende. De sentrale myndigheter tar til sjuende og sist avveiningene fra den lille svartmeisen i granskogen til storpolitiske føringer og internasjonale klimaforpliktelser. For Kjølberget vindkraftverk har myndighetene talt. Etter en runde med klagebehandling ble konsesjon gitt i 2015. Med hjelp fra tyske investorer er byggestart nå nær til stor fortvilelse for natur-, frilufts- og reiselivsinteresser som har Finnskogen kjær.

Det er krevende å vekte natur opp mot verdier i kroner og øre

Våler kommune var en betydelig og svært viktig høringspart til Austri Vind sin konsesjonssøknad. Kommunens rolle var å vurdere tiltaket opp mot kommunens interesser, og gjennom sin høringsuttalelse ta avgjørelse til innbyggernes beste, fortrinnsvis i et langsiktig perspektiv hvor klima også inngår. Det var et enstemmig Våler kommunestyre som i 2014 var positive til vindkraftutbygging i Kjølberget.

Det er krevende å vekte natur opp mot verdier i kroner og øre. I intervjuet med Østlendingen, der ordfører Svenkerud er tydelig på at hun ønsker Våler skal bli en vindkraftkommune, viser hun kommunens regnestykke: Vindkraftutbyggingen i Kjølberget vil gi kommunen nærmere én million kroner i inntekter årlig, da i form av eiendomsskatt. Det er her det skurrer. Det er her logikk brister. Det er her kommunestyret snubler. For det er ikke snakk om 50 millioner i årlige inntekter. Ikke 10 millioner heller. Kun én million.

Som lokalpolitiker i en kommune som stadig må kutte i sine budsjetter, og hvor befolkningsstatistikk er dyster lesning, må en ha stor respekt for at økonomiske argumenter veier tungt. Men hva betyr én million i et kommunalt årsbudsjett med frie inntekter på 240 millioner? Veid opp mot Finnskogens unike naturområder hvor viktige naturtyper også inngår i planområdet: Hvordan kan lokalpolitikerne vurdere at et industrianlegg som fysisk spiser opp 8 km 2 , og ytterligere har en visuell influenssone som brer seg over store deler av de landskjente skoger og åsrygger, kan forsvares for eiendomskatteinntekter på skarve én million? Særlig når denne industrisatsingen heller ikke gir lokale arbeidsplasser i sin driftsfase, og derfor ikke har gunstig innvirkning på bosetting i kommunen. Vi kan ikke skjønne annet enn at lokalpolitikerne i denne saken har ropt i skogen og ikke skjønt stillheten i dens svar.

Som lokalpolitiker i en kommune som stadig må kutte i sine budsjetter, og hvor befolkningsstatistikk er dyster lesning, må en ha stor respekt for at økonomiske argumenter veier tungt

Forum for natur og friluftsliv i Hedmark er et nettverkssamarbeid med formål å ivareta natur- og friluftsinteresser i store arealsaker som Kjølberget vindkraftverk representerer. Med nasjonal ramme for vindkraft, som er under utarbeidelse, kan nye vindkraftprosjekter bli aktualisert. Det er da å håpe at våre lokalpolitikerne våkner og står sterkere opp. Ikke bare med tanke på mjuke verdier, natur- og friluftsinteresser, men for innbyggerne i det brede perspektivet kommunen må ha. Det gjør man ikke ved dumsnilt å nikke til vindkraftindustrien når de banker på døra og vennlig spør om vederlagsfritt å få bygge ned våre skog- og fjellområder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags