Dekklåven økte omsetningen med 10 millioner kroner

Dekklåven AS er en stor aktør på salg av dekk i Ringsaker og har avdeling i Elverum. 2019-regnskapet viser at de stadig selger mer.