Denne lastebilen drev ulovlig transport i Norge. Nå er firmaet anmeldt

20 tunge kjøretøy var over kontrollplassen ved Bergerønningen i Alvdal mandag 29. juni. Åtte av dem ble kontrollert nærmere. Det ble gitt tre kjøreforbud, og dessuten én anmeldelse.