Denne overdimensjonerte transporten måtte fjerne skiltene «bred last» for å få lov til å kjøre videre

Statens vegvesen gjennomførte nok en gang kontroll av tungtransporten gjennom distriktet. Denne gang på riksveg 3 ved Svingen i Elverum.