Denne sesongen må alt strippes ned til det som det til syvende og sist handler om: å spille håndball