Fra 1. august 2023 skal skolen bare hete Hanstad skole.

Årsaken er at kommunestyret høsten 2021 vedtok å flytte ungdomstrinnet ved skolen til Elverum ungdomsskole, der det nå settes opp et nytt bygg for å få plass til alle elevene.

Fra 1. august 2023 vil alle ungdomsskoleelevene i kommunen gå på Elverum ungdomsskole.

Hanstad vil fra samme dato skifte fra å være en 1.-10. skole bli en ren barneskole. Derfor må skolen skifte navn til Hanstad skole.

Det var ingen debatt om dette verken i formannskapet eller kommunestyret da saken ble behandlet der.