Denne tilhengeren manglet både lys og bremser: Statens vegvesen så rødt og nektet videre kjøring

– Det må gå an å ha transporten i forsvarlig stand når man legger ut på landevegen.