Denne transporten var 60 centimeter for lang og fikk kjøreforbud, men ikke på grunn av trafikksikkerheten

Statens vegvesen har hatt kontroll på Ånestad i Løten. Nok en gang fikk de litt å henge fingrene i. Blant annet en 60 centimeter for lang tungbil. Det endte med kjøreforbud.