↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 21 872

Besøksadresse

Gårderenga 40
2410 HERNES
  1. Beskrivelse

Velkommen til Emil Håberget

Emil Håberget er en maskinentreprenør som holder til i Hernes, og har i hovedsak nedslagsfelt på indre Østlandet.

Vi utfører alt innen grunnarbeid, planering, tomtegraving, vann og avløp, vegbygging, masseflytting, veivedlikehold, grøfter, drenering og riving. 

Vi utfører alt fra enkle graveoppdrag til opparbeidelse av boligfelter og næringstomter.

Vi har en rekke faste kunder i porteføljen bla. Diverse hus og hytteleverandører samt private og offentlige aktører

 

Vi disponerer i dag følgende utstyr:

- Volvo EC220DL 23tonner med Gps og rotortilt

- Volvo EC240CL 27 tonner med rotortilt

 -Volvo ECR145CL 16 tonner med rotortilt

- Valtra N163 traktor

- Valtra N141 traktor

- Scania lastebil

 

Komprimeringsutstyr, klippeaggregat for busker og trær, dumperhenger, div. utstyr til maskiner

Vi er pr i dag 5 stk. som besitter bred og allsidig kompetanse innenfor anleggsbransjen.  Vi leier også inn ekstra hjelp ved behov.

Det settes stort fokus på kvalitet i utført arbeid og har HMS på dagsorden.

Firmaet innehar sentral godkjenning, ADK bevis, Sprengningssertifikat samt nødvendige kurs og beviser.