↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 43 20 90

Besøksadresse

Gamle Trysilveg 3B
2414 ELVERUM
  1. Beskrivelse

Tunet har et stort samfunnsengasjement og er viden kjent for sin kvalitet gjennom leveranser av varer og tjenester i over 25 år.

I Tunet arbeider mennesker som, av ulike årsaker har utfordringer med å nyttiggjøre sine ressurser i arbeidslivet. 

Gjennom produksjon av varer og tjenester med metodisk og faglig veiledning, styrkes den enkeltes kvalifikasjoner og karrieremuligheter.

Varer og tjenester fra Tunet skal inneha høy kvalitet og det skal oppleves som ryddig, personlig og enkelt å handle hos oss!