↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

915 99 775

Besøksadresse

Furustubben 17
2409 ELVERUM
  1. Beskrivelse

Risolve as: Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Hedmark.

Forretningsidé: Å yte spesialiserte rådgivningstjenester innen bygg- og anleggs sektoren til private og offentlige etater, organisasjoner, foretak og privatpersoner. Dette med særlig vekt på bærekraft, respekt for natur, miljø og de fysiske omgivelser.

I praksis innebærer dette at bærekraft og grønne løsninger inngår som en naturlig del av arbeidet i alle faser av prosjektene - fra innhenting av grunnlagsdata, tidlige skisser, planlegging og detaljering - gjennom byggingen på stedet - og til slutt: overlevering og daglig drift i hele livs-syklusen av bygget/anlegget

Det benyttes moderne BIM- verktøy i  gjennomføringen av prosjektene

Et utvalg referanser/prosjekt vi har levert tjenester til:

Hans Børlis plass: Eidskog kommune 2017/2018. Parkanlegg i Skotterud sentrum ifm 100 års jubileet for Hans Børlis fødsel

Kongsvinger strandpromenade/elveamfi: Kongsvinger kommune. Amfi og elveforbygning/strandpromenade i Kongsvinger sentrum 2015/2016

Swix Sport Lillehammer: bygg og anlegg for: kontor/produksjon og logistikk/lager 2014/2015

Geodata: Landmåling - innmåling og produksjon av terrengmodeller 

plassering og beliggenhetskontroll utsetting av bygg, infrastruktur, tomter osv

Bygg: Prosjektering bygg modellering/BIM, søknadsprosesser prosjekt- og byggeledelse

Anlegg: Prosjektering Infrastruktur, modellering/BIM, søknadsprosesser, prosjekt- og byggeledelse

Fysisk planlegging: Arealplaner, planprogram, konsekvensutredninger, planprosesser

Energi og miljø: Energieffektivisering, energiberegning,  dokumentasjon, energimerking

 

Geodata: Landmåling - innmåling og produksjon av terrengmodeller plassering og beliggenhetskontroll utsetting av bygg, infrastruktur, tomter osv.

Bygg: Prosjektering bygg modellering/BIM, søknadsprosesser prosjekt- og byggeledelse

Anlegg: Prosjektering Infrastruktur, modellering/BIM, søknadsprosesser, prosjekt- og byggeledelse

Fysisk planlegging: Arealplaner, planprogram, konsekvensutredninger, planprosesser

Energi og miljø: Energieffektivisering, energiberegning,  dokumentasjon, energimerking

Rådgivende ingeniørforetak innen bygg- og anlegg, fra Hedmark.

Navn sammensatt av RI (Rådgivende Ingeniører) og Solve. Ifølge Snorre i Ynglingesagaen, var det Solve den gamle som ryddet i Solør først, på 600 tallet.  Solve er med dette den som har gitt opphav til navnet på den region vi kommer fra, Solør.

Stiftet i november 2011.

Stifterne tilfører selskapet en erfaring på til sammen mer enn 50 år. Dette fra både privat og offentlig sektor.

Markedsområder/Tjenester: Geodata- bygg - anlegg - fysisk planlegging - energi og miljø bemanning.