↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

995 27 327

Besøksadresse

Vestsivegen 269
2406 ELVERUM
  1. Beskrivelse

Johansen Skogsdrift er en familiebedrift som strekker seg tilbake til 1950-tallet når Torleif Johansen startet som tømmerkjører med hest. I 1960 kjøpte han sin første traktor og begynte som selvstendig tømmerkjører. Etter hvert som oppdragsmengden økte, etablerte han i 1977 Torleif Johansen skogentreprenørfirma.

Fra 1984 ble hans fire sønner gradvis mer delaktig i skogsdriften, og i 1992 ble Johansen Skogsdrift AS etablert. Siden 1992 har firmaet hatt en jevn vekst, og teller i dag 30 ansatte fordelt på 11 hogstlag. Vi opererer stort sett i områdene Elverum, Løten, Vang, Hamar, Stange, Furnes, Åmot, Trysil og Åsnes. Årlig avvirker vi i overkant av 330000 kubikkmeter tømmer. Vi utfører både tynning og sluttavvirkning.