↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 46 04 55

Besøksadresse

Kjemsjøveien 1
2480 KOPPANG
  1. Beskrivelse

Stor-Elvdal Hotell sentralt plassert midt i Koppang sentrum, ønsker dere hjertelig velkommen til et hyggelig og inspirerende opphold hos oss. Det daværende Koppangtunet Hotell, grunnlagt i 1975 av skipsreder Lars Krogh, ble i mars 2014 overtatt av bokantikvar, gallerieier og kunsthandler Pål Sagen. Jeg og min familie har eid et mindre gårdsbruk i Stor-Elvdal siden 2007.

Et hotellanlegg på et vakkert bygdetun

Hotellanlegget er formet som et tun med ca. 10 mål tomt og består av hovedbygningen, egen scenebygning og 9 fredete eller vernede tømmerbygninger. Disse fikk Krogh flyttet hit til Koppang i 1974 75, og de har tidligere stått andre steder i Østerdalen.

Kronen i juvelen er den nyrestaurerte Barfrøstua vår som er ett av de første byggene i Norge som ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1923.

På selve «Tunet» har vi 19 dobbeltrom til utleie, i tillegg til seks rom i stasbygningen på Nordstu Koppang gård.