Derfor er det bare én bomstasjon på riksveg 3/25

Trafikktellingen mandag morgen viste at 64,8 prosent av bilistene kjørte ny riksveg 3/25 mellom Elverum og Løten. – Utover dagene er prosentandelen på nyvegen enda høyere. Det er helst pendlere som er opptatt av å spare bompenger, opplyser Arne Meland i Statens vegvesen.