Derfor er gravingen etter skjema i Grøndalsbakken i Elverum

Arbeidet med nytt vann- og avløpsnett må settes på pause fram til våren. Dermed kan Grøndalsbakken snart åpnes for gjennomkjøring.