Torsdag 22. september 2022 ble dagen da det svært mye omtalte og omdiskuterte null pluss-alternativet i sjukehusdebatten kan gravlegges. Det er vedtatt å bygge et nytt hovedsjukehus og det skal ligge i Moelv. Mer presist; et knapt flertall i Helse Sør-Øst-styret vedtok at «Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for steg 2 av konseptfasen for Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF». Og det er ingen grunn til å tro at kampen om slik som akuttfunksjoner og fødeavdelinger er over med dette. Neste steg er nemlig «valg og utdypning av det valgte alternativet». Det som i virkeligheten ble vedtatt torsdag, er at dersom det skal gjøres noe med sjukehusstrukturen i Innlandet noen gang, så skal retningen være mot et hovedsjukehus. Om det skal gjøres noe og om når det eventuelt skal gjøres noe, er fortsatt i det blå. For dem som er glad i en god sjukehusdiskusjon, er utsiktene med andre ord fortsatt gode.

Styreleder Svein I. Gjedrem i Helse Sør-Øst brukte tid på å dempe dramatikken i vedtaket. Han gjentok at styrevedtaket er et råd om retning til regjeringa. Først dersom regjeringa lytter til dette rådet, kan arbeidet med utdyping starte. Her vil økonomien til Sykehuset Innlandet være helt avgjørende, vil den tåle milliardlånene som kreves? Sykehusets Innlandets evne og mulighet til å gjøre den enorme og helt nødvendige omorganiseringa også. Og hensynet til by- og regionutvikling og rekruttering av personell.

For dem som er glad i en god sjukehusdiskusjon, er utsiktene fortsatt gode

Etter vedtaket står Elverum tilbake med et sjukehus for planlagte behandlinger og luftambulansebase. Samtidig har vi framtredende politikere i regjeringspartiene som har lovet oss fortsatt akuttsjukehus og fødeavdeling. Det vil også bli et spørsmål for regjeringa om hvor mye bedre et råd som får seks stemmer er, i forhold til det som fikk fire. Den betydelige skepsisen som råder mot å samle funksjonene til et stort Mjøssjukehus vil leve videre og den vil fortsatt ha solid legitimitet.