Dette innlegget er et svar til Stein Langdalens innlegg "En dyreverners mening".

Takk for svar – om enn lite gjennomtenkt. Muligens fordi du ble irritert over det jeg skrev, eller så er det rett og slett den æren i å irritere folk kun med skribentens navn.

Det blir faktisk umulig å ta deg seriøst når du presterer å vise en så fantastisk dårlig innsikt i naturfunksjonen når det gjelder rovdyr. Jeg siterer: «Dette ene dyret denne «dyreverneren» vil verne, utfører kun terrorisme og lidelser for andre dyr i vår fauna, andre dyr lever konstant i frykt døgnet rundt for å bli revet i fillebiter, eller bli revet av bit for bit for så å dø en langsom pinefull død!» Naturen har denne greia gående, skjønner du, at alle spiser alle. Gress og løv, det er også levende, ellers hadde aldri trærne blitt grønne om våren. Gresseterne spiser gresset, det vet du jo. Men naturen forsøker å begrense at det blir for store og usunne flokker av gressetere, så rovdyrene gjør sin innsats med å forvalte gresseterflokkene. Dette er barneskolepensum og jeg lurer på hvordan du har unngått å gå glipp av dette.

Videre ser jeg at du har en total mangel på empati for de sauene som blir satt ut i marka, overlatt til seg selv. Det må du jo ha når du ikke nevner de lidelsene som sau blir utsatt for i utmarka, denne stakkars syntetisk fremavla rasen med usunne mengder ull og kjøtt. De har blitt så dumme at de ikke overlever på egen hånd. Dette ser vi år etter år, tallet er flytende men det siste tallet jeg sjekka var at ca. 80 000 sau og lam omkommer hvert år uten at rovdyr er innblandet. Da blir din beskrivelse av rovdyr i naturen bare trist og latterlig.

Jeg kan for øvrig berolige deg med at jeg ikke baserer mine innlegg på egne meninger, slik du påstår. Det er ikke min mening at streifulv har større problemer med å forsere ulverevir langs grensa. Det er et faktum. Og verre blir det jo flere revirer dere triggerhappy jegere greier å grine dere til å få utrydda fordi dere nekter å jakte med jaktkompisen (les: bikkja) i bånd.

Jeg er litt glad for at du skrev, og signerte med at du er jeger. For da ser alle hva slags holdning du representerer – og jeg kan ikke se for meg at de seriøse jegerne er så veldig glad for innlegget ditt.

Berit Helberg
Fremdeles dyreverner