Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke mer ost igjen å bruke ostehøvel-prinsippet på i Åsnes

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er krevende tider i Åsnes kommune. Det er krevende tider i kommune-Norge.
Inntektene går nedover, og kostnadene går oppover. Vi er nødt til å få dette til å gå sammen. Mange kommuner har tatt store grep – nå er det vår tur.

Det er ikke mer ost igjen å bruke ostehøvel-prinsippet på.

Det er politikere sitt ansvar å finne løsninger som fungerer. Avgjørelsene tas i kommunestyret. Flertallet bestemmer. Det er ikke noen lett oppgave, og det er på ingen måte noen morsom oppgave å møtte gjøre endringene som vi må gjøre. Heldigvis så står et stort flertall bak de fleste tiltakene, selv om det både er upopulært og krevende. Det gjøres ikke av lyst – det gjøres ut av behov og en ansvarsfølelse for fremtidens Åsnes.

Jeg er ganske sikker på at ingen i kommunestyret ønsket å endre eiendomsskatten, men ingen fant heller noe alternativ. Det er Frp sin fulle rett og mulighet å stemme i mot, men jeg har behov for å få frem hvorfor flertallet i kommunestyret ikke støtter løsningen med å bruke av kommuneskogen for å slippe å regulere eiendomsskatten. I alt det vi står i fremover, så tror jeg at argumentet om verdiene i kommuneskogen kommer til å gå igjen som en løsning, derfor er det viktig å få flertallets mening frem.

Det fremstilles det som at Åsnes kommune har nå en forferdelig høy eiendomsskatt, mens tilfellet er at Åsnes kommune har hatt en unormalt lav eiendomsskatt som ikke har vært regulert på veldig mange år. Den endringen som er gjort er ikke en økning av promillen, men en endring i grunnlaget som hentes fra skatteetaten. Så det betyr at nå har Åsnes kommune helt lik utregning og nivå på eiendomsskatten som f.eks. Grue kommune og svært mange andre kommuner. Den nye utregningen av eiendomsskatten slår også aller mest ut for de som bor i leilighet og på Flisa. Når da folk ringer til meg og sier de vil flytte til Grue hvis vi ikke gjøre noe med eiendomsskatten i Åsnes, så blir de jo overrasket over hvordan de har oppfattet informasjonen som står i avisen; for der blir det fremstilt som at Åsnes har svært høy eiendomsskatt. Jeg har forståelse for at økningen blir stor når vi må gjøre en slik endring i ett byks, istedenfor å ha regulert den over tid. Det skjønner jeg er krevende, men nivået i Åsnes er som sagt helt likt som i Grue, som igjen ikke er unormalt for svært mange kommuner.

Det viktigste argumentet er at å hente penger fra kommuneskogen løser ikke det faktiske problemet vi står i. Vi vil kunne utsette å ta avgjørelser og gjøre endringer, samtidig som de faktiske utfordringene bare vil gjøre seg større.

Verdiene i kommuneskogen vil ikke gå ned, den vil øke. På sikt så vil kommuneskogen bli en enda viktigere sikkerhet og ressurs for fremtidige beboere i Åsnes. Kanskje mest viktig av alt; den kan gi mye mer avkastning enn det vi har i dag. Vi kan sammenligne det med salg av HEAS-aksjene som Åsnes kommune eide for noen år tilbake. 18 millioner av disse pengene gikk f.eks. til å pusse opp Østsiden skole ikke lenge før man måtte legge ned skolen. Penger til oppussing løste ikke den faktiske utfordringen som er nedgang i elevtall, og kort tid etter måtte man stenge skolen allikevel.

Hovedutfordringen er at vi bli færre folk, og at vi derfor får mindre og mindre inntekter. Særlig blir det færre barn.

Dette er ikke Åsnes alene om; 191 kommuner hadde nedgang i fjor. Statsministeren forteller om utfordringene om at det fødes for få barn i Norge i nyttårstalen. I fjor ble det født 41 barn i Åsnes, 12 i Våler og 25 i Grue.

Når inntektene går ned, så må vi ta ned kostandene. Dette kan gjøres ved å ta ned tilbud, legge om tjenester eller endre strukturer. Hvis vi ikke gjør noe med kostnadene våre, men bare fyller på med penger fra kommuneskogen, så vil vi på sikt tømme verdien av kommuneskogen, og ha helt unaturlig høye driftskostnader av kommunen i forhold til folketall og inntjening. Hvis kommuneskogen ikke gir oss avkastning ett år, eller at vi begynner å hugge skog fordi vi trenger penger, så får vi heller ikke god forvaltning av kommuneskogen. Åmot kommune som ikke solgte HEAS-aksjer fikk flere millioner mer i avkastning fra aksjene i år enn de hadde forventet. Slik kan kommuneskogen på sikt også styrke Åsnes kommune med frie midler som vi kan drive utvikling for. Det er stor forskjell på det, enn å fortsette å øke driftskostnadene for å ikke være villig til å gjøre nødvendige grep for bærekraftig kommuneøkonomi.

At vi har kommuneskogen er også viktig i forhold til arbeidet vi gjør nå med å prøve å styrke avdelingen på Sønsterud med landslinje som har fokus på storvilt, og en rekke andre utviklingsprosjekter.

Selge verdier kan vi bare gjøre en gang.

Det er mange meninger, og det er kommunestyrets jobb å ta de tøffe valgene som kreves av oss. Jeg er sikker på at alle i kommunestyret ønsker at Åsnes skal være en bra plass å bo og leve, og det er derfor man har engasjert seg. Så er det slik at de som sitter i kommunestyret er valgt til å ta avgjørelsene på vegne av alle i Åsnes. De avgjørelsene vi tar- eller ikke tar- har store konsekvenser. Fordi vi må prioritere.

Det er interessant å lese Facebook kommentarer og innlegg, men demokratiet vårt utspiller seg ikke på Facebook. Det er begrenset hvem som melder seg på i de debattene, og det er tidvis lite opplyst og bombastiske påstander.

Det er ikke noen popularitetskonkurranse å være kommunepolitiker. Særlig ikke i en tid som krever så store omstillinger som vi står i nå. Vi har et ansvar som vi må ta, og et fremtidsbilde og en økonomi som krever at vi tar det.

Det hadde vært behagelig for flertallet i kommunestyre å frigjøre pengene fra kommuneskogen, og med det hatt penger som hadde løst alle de utfordringene vi står i. Det er så mye vi kunne tenkt oss å brukt penger på av prosjekter og satsninger i denne fine kommunen vår. Det er mye positivt som skjer, og vi har fantastiske folk. Det hadde gjort jobben til oss politikere mye hyggeligere og lettere. Men jeg er helt sikker på at kommende solunger hadde forbannet ettermælet vårt for at vi ikke viste handlekraft da det trengtes som mest, og samtidig sløste bort verdiene til fellesskapet; det grønne gullet.

Kari Heggelund
Ordfører, Åsnes

Kommentarer til denne saken