«Det er lovlig sent å vedta en skolenedleggelse bare tre uker før sommerferien»

Enhetsleder Margrethe Skjærbæk er realistisk og forbereder seg på at kommunestyret 27. mai vedtar å legge ned Kirkeby oppvekstsenter. Men hun er bekymret på vegne av elevene. – Det er lovlig sent å vedta en skolenedleggelse tre uker før sommerferien, sier hun.