– Det er uhyre viktig og avgjørende nå at kommunen viser at man er klar til å hjelpe

– Nå må vi stille opp med de ressurser kommunen har til å gi en utstrakt hånd til næringslivet, sier utvalget for samfunnsutvikling i Åsnes. Nå ber utvalget om at det blir en dialog mellom det lokale næringslivet og kommunen om hva som vil til og hva man ønsker.