– Det er vanskelig, men nødvendig. Tida er inne for en endring

Seks av Sps ni representanter i kommunestyret går for ny skolestruktur i Åsnes. – Dette er en prosess som påvirker hele lokalsamfunnet. Selv om det er vanskelig, ser vi at det er nødvendig.