Ja, selv om du er fullvaksinert kan du bli smittet av koronaviruset og du kan spre viruset videre. Men problemet er jo ikke koronaviruset, det er hvordan menneskekroppen er rustet til å takle viruset på. Uten noen form for beskyttelse, har det vist seg ikke å være godt nok. Mange dør. Det ble tidlig klart at å stoppe viruset var umulig, innsatsen måtte legges inn på minst mulig spredning og å finne en form for beskyttelse slik at færrest mulig dør. Det var derfor vi fulgte spent med på kappløpet om å utvikle en effektiv vaksine og derfor vi opplevde en total nedstengning av samfunnet.

Beskyttelsen er kommet og over 92 prosent av den norske befolkning over 18 år har fått minst en dose vaksine. Men til tross for at det store flertallet av oss er beskyttet, øker smitten, sykehusene er sprengt og regjeringen seg igjen nødt til å innføre knallharde tiltak. Reaksjonene lar ikke vente på seg; vaksinen beskytter ikke og det er bare tull å ta den. Fakta er at vi hadde vært sjanseløse uten. Av de koronapasientene som opptar sjukehussengene våre akkurat nå, er nesten halvparten uvaksinerte. Halvparten av all tilgjengelig kapasitet rettes altså mot ei helt marginal gruppe av oss.

Av de koronapasientene som opptar sjukehussengene våre akkurat nå, er nesten halvparten uvaksinerte

I tillegg er det slik at vaksinerte i snitt trenger kortere opphold på sjukehus og færre av dem trenger intensivbehandling. Fullvaksinerte som nå legges inn er oftest svært gamle, uvaksinerte er yngre. Minst like viktig er det å ha klart for seg at vegen til å bli smittet og alvorlig sjuk er lengre for oss med beskyttelse mot korona i kroppen. Det skal mer til for å bli smittet og vi blir mindre sjuke og til mindre belastning dersom viruset skulle få tak. Er ikke urimelig å forvente full oppslutning om vaksinasjon.