Gå til sidens hovedinnhold

Det hele er blitt et politisk spill hvor få politikere våger å si noe om helheten fordi de er redd for å komme på kant med lokale interesser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt har alltid ment at lokalsykehusene vi i dag har er det beste utgangspunktet for å utvikle et enda bedre helsetilbud til innbyggerne i Hedmark og Oppland. Rødt har fremmet et forslag på Stortinget om at dette må utredes før en beslutning om framtidens sykehusstruktur bestemmes.

Som alle kan lese ut av avisreportasjer og innlegg bruker vi all energien på å diskutere hvor sykehustilbudet skal være istedenfor å diskutere hva innholdet skal være og hva som tjener pasienten best.

Det hele er blitt et politisk spill hvor få politikere våger å si noe om helheten fordi de er redd for å komme på kant med lokale interesser. Styrene, både i Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet holder fast på et hovedsykehus som har vist seg å ikke har støtte blandet innbyggerne i Hedmark og Oppland.

Vi tror mange opplever at sykehusdebatten nå har gått over styr. Det synes som om etableringen at hovedsykehus, koste hva det koste vil, er viktigere enn innbyggernes helse. Nå er tiden inne for å legge prestisjen til side. Sats på dagens sykehusstruktur og la oss få en fruktbar diskusjon om hvordan den kan utnyttes f.eks. hvordan lager vi et bedre tilbud til de stadig flere av oss som sliter med sin psykiske helse? Hva skal til for at dagens og morgendagens brukere kjenner seg trygge på helsetilbudet det offentlige tilbyr?

Dagens situasjon med udemokratiske beslutningsprosesser, lite lydhørhet for lokale meninger og et sterkt fokus på den økonomiske bunnlinja viser med all tydelighet at vi må kutte ut helseforetaks-modellen.

Rødt er tydelige på at et godt helsevesen koster, vi bruker mye penger allerede i dag, men vi vil endre pengebruken, fra høye lederlønninger og bruk av private aktører, til sterkere satsing på et offentlig helsevesen med pasienten i fokus og et godt tilbud uansett hvor du bor i Hedmark og Oppland.

Kampen mot Forskjells-Norge er også kampen for lokalsykehusene, for mange er dette et viktig spørsmål knyttet til valg av parti. Rødt vil satse mer på lokalsykehusene, mer på et desentralisert helsetilbud og mer på demokratisk styring av sykehusene våre

Svein Ørsnes
Stortingskandidat for Rødt i Hedmark

Bjørn Kristiansen
Stortingskandidat for Rødt i Oppland

Kommentarer til denne saken