– Det kreves stor felles innsats for å holde villsvinbestanden nede

Av og

I 1987 ble det felt 100 vill­svin i Sve­ri­ge, i fjor 140.000. De­ler av den sto­re be­stan­den av det svar­te­lis­te­de dy­ret er i ferd med å flom­me inn over gren­se­trak­te­ne.