Alle elverumspolitikerne ønsker seg det samme; et sterkt akuttsjukehus med fødeavdeling i Elverum. Det er hvordan komme seg dit det er uenighet rundt. Etter at styringsgruppa for videreutvikling av Sykehuset Innlandet nylig la fram anbefaling om å bygge nytt hovedsjukehus i Moelv med akuttsjukehus i Lillehammer og elektivt sjukehus i Elverum, mener Høyres Yngve Sætre at kampen for nullpluss-alternativet er tapt. Han ønsker heller å bruke kreftene på å få på plass et akutt- og fødetilbud i modellen med nytt hovedsjukehus. Det er å håpe at den kampen ikke allerede er tapt.

Det ble stablet på beina et politisk flertall for å bygge et nytt hovedsjukehus for Innlandet ved Mjøsbrua. Videre skulle ett av de eksisterende sjukehusene ha akuttilbud og ett skulle være elektivt sjukehus. Det aldeles utrolige, dersom man tar en kikk på kartet, er at Lillehammer blir foretrukket som stedet der det fortsatt skal være akutt- og fødetilbud. Bare tre mil nord for det nye hovedsjukehuset. Sjukehusaksjonen i Lillehammer var våkne til rett tid, trykket på de rette knappene og lykkes med strategien. Det samme kan ikke sies om de som skulle følge prosessen på Elverums vegne. De som har jobbet for sjukehuset i Lillehammer har videre klart det kunststykket det er å legge debatten om plasseringa av det andre akuttsjukehuset i hovedsjukehusalternativet død.

Sjukehusaksjonen i Lillehammer var våkne til rett tid, trykket på de rette knappene og lykkes med strategien

Akutt- og fødetilbud til Lillehammer ble en opplest sannhet. Så opplagt at et nullpluss-alternativ kom på banen. Kreftene ble satt inn på å unngå bygging av et nytt hovedsjukehus fordi man mente å vite at det var eneste måte å sikre tilbudet i Elverum på. Innsatsen for å redde sjukehuset i Elverum har gitt resultater. Blant annet har regjeringspolitikere lovet oss fortsatt akutt- og fødetilbud. Det enkleste, mest politisk spiselige og det helt klart mest opplagte må være å kreve akuttsjukehuset også i en hovedsjukehus-modell.