Flere steder utenlands er det blitt forbudt å synge i kirkene under pandemien, skriver Vårt Land.

– Vi forventer at det kan komme anbefalinger om bruk av munnbind, sang, bevegelse i kirkerommet og andre uavklarte spørsmål i tiden fremover. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når nye anbefalinger foreligger, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen til avisen.

Den hurtigarbeidende gruppen, som består av representanter fra tros- og livssynssektoren, Barne- og familiedepartementet og Helsedirektoratet, skal utarbeide klare anbefalinger knyttet til bruk av kirkene i desember, inkludert rutiner for salmesang.

Antallsbegrensningen på 50 deltakere på gudstjenester ligger uansett an til å bli stående gjennom advent og jul, ifølge Vårt Land.

Generalsekretær Åsmund Mæhle i Norges Korforbund har vært koordinator for organisasjonene som har bestilt et forskningsprosjekt ved SINTEF for å måle dråper fra sang.

– Jeg er ikke så bekymret for sang i gudstjenestesammenhenger så lenge avstanden mellom folk er god. Da er det farligere med sosialiseringen på kirkebakken etterpå, sier Mæhle.

(©NTB)