Historien om Åsnes kommunes bygging av et renseanlegg på jordet til Borghilld Glorvigen og Christian Tharaldsen i Gjesåsen når stadig nye høyder. Bygget som ble satt opp var fem ganger større enn det gamle og uten at grunneierne fikk se tegningene, fikk nabovarsel eller ble informert om byggetillatelsen. Grunneierne måtte, etter mye fram og tilbake, gå rettens veg og Østre Innlandet tingrett var ikke i tvil; Åsnes kommune hadde brutt flere av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Sjøl om kommunen hadde satt opp bygget ulovlig, valgte retten, under tvil, og ikke kreve rivning. I sommer ble det inngått en avtale med grunneierne som pålegger kommunen å betale leie og tilknytningsavgift, men grunneierne er ikke fornøyd. De krever en ulovlighetsvurdering i henhold til loven.

En ting er lover og regler, noe helt annet er hva omgivelsene oppfatter

Kravet gikk via kontrollutvalget og ordfører til Statsforvalteren i Innlandet. Saken kom i retur med beskjed om at dette må kommunen sjøl følge opp og sørge for habilitet i saken. Til å håndtere dette sitter kommunedirektør Otto Langmoen. Han var tidligere sjef for teknisk etat og ansvarlig for byggingen av renseanlegget. Han anser seg sjøl som habil og etter å ha vurdert saken kan han ikke se det er grunnlag for å forfølge saken videre. Dette har sjølsagt satt fyr på den betente saken. Igjen. Habilitet er en kinkig og ullen greie. En ting er lover og regler, noe helt annet er hva omgivelsene oppfatter. Foreligger det for eksempel omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet, er det fare på ferde. I dette tilfellet ligger Åsnes kommune langt innafor omstendigheter som kan svekke tilliten. Det stinker av renseanlegg-saken og lukta sprer seg. Resultatet er at kommunen mister tilliten til å gjennomføre og håndheve de strenge reglene vi har for bygging. Regler som isolert sett kan virke urettferdige, men som er der til vårt eget og framtidas beste.