Det er snart to og et halvt år siden Norge stengte ned som følge av koronaviruset. Siden den gang har vi vært gjennom flere runder med nedstenging og smittebølger. De to siste årene har vært helt ekstraordinære, men nå må vi kunne si at hverdagen er tilbake, i alle fall her hjemme. Folk lever mer eller mindre som før pandemien. Det er naturligvis godt.

Likevel er koronasmitten fortsatt en del av samfunnet. Sommerens forventede smittebølge har dog passert, men likevel er det grunn til å tro på en ny oppblomstring til høsten og vinteren, skal vi tro assisterende helsedirektør Espen Ropstrup Nakstad. FHI-overlege Preben Aavitsland mener det er nærliggende å tro på en sensommerbølge når samfunnet vender tilbake til normalen etter ferien.

Fortsatt får det konsekvenser i samfunnet at folk smittes av viruset. Kommunelege Jon Iver Fougner i Elverum forteller om noe økt fravær i helsevesenet i kommunen som følge av viruset sist uke. Personer legges fortsatt inn på sykehus med koronavirus som hovedårsak, selv om tallene på ingen måte er skyhøye. Dette må vi bare godta at er en del av samfunnet, og er noe vi må leve med i mange år framover. Spørsmålet er i hvor stor grad det vil prege hverdagen vår. Ekspertene mener vaksinasjonsprogrammet vil være avgjørende for virusets betydning. I Elverum er de nå i gang med vaksineringen over 75 år og pågangen på vaksinasjonssenteret er stort. Så er spørsmålet hvordan man skal hindre viruset fra å løpe løpsk blant de unge. Det er kanskje det som avgjør hvordan vi kan leve best mulig med viruset de neste årene.